.debatt
MEDBORGARKRAFTEN
(ILLUSTRERADE VERSIONEN)

...............forum...  

sammanfattning
GÖTEBORGS FRAMTID

ÅR 2008

Några händelser under året som
rör Göteborgs framtid.

cccccccccccc

bakgrund
Planerade rivningarna av fastigheter i Vasastaden under 1980-talet

 

ÅR 2008 ( Sett ur ett medborgarperspektiv)

Processkonstverk nr 20
(2008)
Gång- och cykelstråk i Göteborg
Läs mer!
(Anm av AP: Lateralt tänkande! Läs under Lateralt tänkande)

Processkonstverk nr 21
(2008)
Göteborgsbilder i Google earth
För att få Göteborg på kartan och dess medborgare intresserade av sin stad.
Se under sign "arnepe1" på Google earth.
(Anm av AP: Lateralt tänkande! Läs under Lateralt tänkande)

Processkonstverk nr 22
(2008)
Heden
I framtiden och kraftsamverkan
Läs mer!
(Anm av AP: Lateralt tänkande! Läs under Lateralt tänkande)

Chalmers ordnar ett seminarie 9-10 april 2008
Evolution of Sustainable Human Settlements
Ur programmet:
Cities in climate change
Design and concepts for habitability in extreme environments particulare on Moon and Mars
Susttainable development...
Sustainable business...
My view on sustainability av Gert Wingård
Uthållig tillväxt i Göteborgsregionen
Om bilar och framtidens storstäder
Hållbart boende
En revolution med bara vinnare
Homes for tomorrow
Panel discussion
Slutord
Ta del av seminariet på Chalmers hemsida!

Ikonbyggnader
(2008)
Journalisten Mark Isitt framför
i en artikel i GP betydelsen av ikonbyggnader som del i samhällsutbyggnaden.

Business Region Göteborg
ordnar ett samtal kring ikonbyggnader.

(2008-04-17)

Visual Forum 2008 april 22-23
Workshop: Visualizing urban futures
.
Sammanfattning:
Tekniken utvecklas snabbt.
De virtuella världarna börjar nu verkligen att utmana de reella. Där kan man redan idag tjäna virtuella pengar som kan omsättas till reella. Där kan man skapa och förverkliga sig själv. Avatarerna tilldelas alltfler mänskliga förmågor som ögonkontakt vid samtal och diskussioner och olika sätt att föra sig för att markera attityder.
Spelen utvecklas nu alltmer för att komma till nytta för exempelvis den urbana utvecklingen.
(Anm av AP: Lateralt tänkande! Läs under Lateralt tänkande)

BTF inbjuder medlemmar till ett samtal om
Rollfördelning vid stadsutveckling av älvstränderna i Göteborg
(2008-05-21)
Stadsbyggnadsdirektör Lars Ivarson visar bland annat med hjälp av en illustration Stadsbyggnadskontoret i centrum av en tetraeder omgiven av fyra krafter varvid den fjärde innehåller konsten.
(Anm av AP: Lateralt tänkande! Läs under Lateralt tänkande)

Plan nr 2 2008 Ur Ledarartikeln av Mats Johan Lundström
Öppna upp för fler idéer
i tidiga skeden!

... Det är kanske i detta tidiga programskede vi skulle behöva ha fler tävlingar... Vi har i tidigare nummer av Plan belyst försöken med Dialog Södra Älvstranden i Göteborg, ett försök att inbjuda olika professioner och medborgare att engagera sig i den tidiga utvecklingsprocessen. Det politiska stödet saknades och nu kör man vidare i gamla spår... Öppna upp för lokala idélådor, idéfestivaler och speakers corners såväl analoga som digitala där medborgrna får möjlighet att komma med förslag till förbättringar av utvecklingen och styrningen av våra lokalsamhällen...
(Anm av AP: Lateralt tänkande! Läs under Lateralt tänkande)

Studieexempel
Bok om Hågaby i västra Uppsala
Habitatagendan
Resonemangen i boken bygger på sju aspekter om hur man skapar socialt, ekonomiskt och ekologiskt uthålliga bostadsområden med utgångspunkt från FN:s Habitatagenda. Hågaby, ett av bostadsområdena som boken handlar om är dessutom ett modellområde in BUP Baltic University Program. Idag studeras detta område av över 2000 studenter runt Östersjön.

Studieexempel
Boken Bilder av framtidsstaden
Tid och rum för hållbar utveckling


Sex stycken framtidsbilder för utveckling av Stockholm presenteras och analyseras.
Mycket av innehållet har betydelse även för Göteborgs utveckling.
Läs mer!

GP-reportage 2008-06-08 (Referat av AP)
Den goda staden- inte till för alla
Politikerna har enats om att ta vara på utvecklingens tre delar: den ekonomiska, ekologiska och sociala hållbarheten.
GP bestämde sig för att i reportaget hålla sig vid den sociala hållbarheten och ställer frågan.
Vad innebär det att växa socialt hållbart?
Göteborgsregionens planeringschef Bo Aronsson, anser att den sociala utvecklingen utgör grunden för framtiden. Framför allt handlar det om att bryta klyftorna människor emellan. Att bryta segregeringen.

Det 6 sidor långa reportaget handlar därefter mest om att eliminera segregationen genom att bygga billiga hyreslägenheter i centrala lägen.
Skulden för segregationen läggs på politikerna.
(Anm av AP: Vertikalt tänkande! Läs under Lateralt tänkande)

GP 2008-juni
Göteborg bygger för framtiden
Göteborgs stadsbyggnadskontors annons på 64 sidor
Läs ur inledningen!

Processkonstverk nr 23
Göteborgs framtid
Göteborgsregionens framtid
Läs mer!

Medborgarkraften i Älvsborg genom medborgarkraften.com
informerar nätverket om behovet av en medborgarplattform för Göteborgsregionen som embryo för det pågående samtalet om utvecklingen av regionen.

FFS
September 2008
Föreningen för samhällsplanering i Västra Sverige
vill medverka till att vidga diskussionen om staden, människorna och framtiden. Aktiviteterna är öppna för alla - medlem som icke medlem.
DET FÖRSTA MÖTET ÄGER RUM DEN 16 SEPTEMBER
Då visas "The end of suburbia" , en uppmärksammad independentfilm om olika konsekvenser av SPRAWL och därefter diskussion.

YimbyGBG
September 2008
YimbyGBG är ett nätverk av medborgare som vill se mer tät blandstad och mindre gles bilstad.
I ett öppet brev till alla ordinarie ledamöter i Byggnadsnämnden ställs några frågor.

Processkonstverk nr 22+23
Oktober 2008
Heden
I framtiden och kraftsamverkan
Göteborgs framtid
Göteborgsregionens framtid

Steg 2

Öppet brev till
Stadsbyggnadsdirektör Lars Ivarson

Göteborg 2008-10-29
Angående ny detaljplan för Avenyn - Heden - Evenemangsstråket.
Brevet!

 Läs informationen!

Heden PK22-23 steg 2!

 

Till Historik

Tillbaka till Götebors framtid index!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............