.debatt

...............forum...  

sammanfattning
Möjligheternas stad

cccccccccccc

...

bakgrund

Möjligheternas stad

Ur Göteborgs stadsbyggnadskontors annons i
"Göteborg bygger för framtiden
"
av Anneli Hulthén och Lars Ivarson


Göteborg är en av få städer som har stora obebyggda områden i direkt anslutning till den centrala staden, vilket
ger oss goda möjligheter att utveckla staden i den riktning
vi önskar... Vi talar om de tre dimensionerna- den ekologiska, den ekonomiska och den sociala- som hela tiden måste samspela... men sedan finns det en mycket viktig fjärde dimension- den estetiska. Det vi gör skall också vara vackert och tilltalande. I alla enskilda ärenden måste vi finna en
balans mellan alla dessa fyra dimensioner. En utmaning
som heter duga!

Samarbete leder till god utveckling
...det är viktigt att bygga med eftertanke och att tänka långsiktigt. det gäller exempelvis Heden. Vad skall vi göra
med den stora och fina centrala ytan som alla göteborgare
har någon slags relation till och därför säkert också har en
hel del synpunkter om?

Just frågan om utvecklingen av Heden och området kring Avenyn är ett bra exempel där vi ser att det är nödvändigt
att ha ett utvidgat samtal med så många som möjligt av medborgarna. Överhuvudtaget kommer det här med samtal med medborgarna att bli allt viktigare.
Boende och verksamma i olika områden har en stor kunskap som det är viktigt att vi får ta del av och sedan använda för att utveckla staden på bästa sätt.
..det är viktigt att staden fortsätter vara den drivande motorn och inte ett ankre som bromsar utvecklingen...kanske hämta ännu fler impulser från andra delar av världen?..Samtidigt är det vår uppgift att
värna om allt det fina vi redan har och ta hänsyn till den historia och den stadsmiljö som byggt upp av generationer under seklernas gång. Det handlar om att utveckla det göteborgska.

Till Kommunen

Åter startsidan!

Åter Nyheter!"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............