.........START

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNDER UPPBYGGNAD!

. ..................

..................................... ........... Göteborg

processtudie
Göteborgs framtida
gång- och cykelstråk?

med utgångspunkt från medborgarkraftens studier, av föreslagna utbyggnadsområden för Göteborg under de närmaste åren och Göteborgs översiktsplan intentioner om kraftsamverkan.

CYKELREGLER (Översyn)Centrala Göteborg

CENTRALPOSTHUSET

CITY: SÖDRA GÅNG- OCH CYKELSTRÅKEN


Göteborgs framtida södra gång- och cykelstråk?
Klicka på gångvägsavsnitt för information!

INOM VALLGRAVEN

CYKELSTRÅK INANNFÖR VALLGRAVEN 2010

GULLBERGSVASS

GÅNG - OCH CYKELBRO

1 HEDEN: HISTORIK

2 HEDEN: NU

3 HEDEN: FRAMTID (diskussionsskiss)


TVÄRSEKTION GENOM HEDEN (FÖRSLAG)

5 HEDEN: PROCESSKONSTVERK

1 LÅNGGATORNA O JÄRNTORGET

2 LÅNGGATORNA O JÄRNTORGET; BILDER

MASTHUGGSKAJEN

PACKHUSKAJEN

SÖDRA ÄLVSTRANDEN

VASASTADEN

HISINGEN

HISINGEN OCH NORRA ÄLVSTRANDEN


Göteborgs framtida norra gång- och cykelstråk?
Klicka på gångvägsavsnitt för information!

 

ÄLVRUMMET


Göteborgs framtida gång- och cykelstråk utmed älven?
Klicka på gångvägsavsnitt för information!

ÄLVSTADEN

GÖTEBORG: VÄSTER

BILDSPEL: KULTURSTIG INOM LÅNGEDRAG - SALTHOLMEN

 

 

BILDSPEL: NATURSTIG PÅ SKÄRVALLSBERGET

 

GÖTEBORG: ÖSTER

 

 

STADSDELARNA

Till stadsdelsnämnderna

 


LÄNKAR

Till Forum

 

medborgarkraften.com