.debatt
MEDBORGARKRAFTEN
(ILLUSTRERADE VERSIONEN)

...............forum...  

sammanfattning
GÖTEBORGS FRAMTID

Lateralt tänkande

cccccccccccc

bakgrund
Planerade rivningarna av fastigheter i Vasastaden under 1980-talet

Lateralt tänkande

Grunden för lateralt tänkande lade Dr. Edward de Bono
redan på 60-talet i boken "Mechanisms of Mind".

Lateralt tänkande bygger på vetenskapen om den mänskliga hjärnan som ett aktivt, mönsterbildande minnessystem.

Hjärnan har en väldig kapacitet att inpränta och känna igen mönster. Det är dessa mönster som präglar vårt beteende
och våra reaktioner. Upprepade intryck förstärker mönstren.
Vi faller för rutinmässigt tänkande.

Lateral betyder sidoställd och lateralt tänkande innebär att med olika metoder försöka tvinga bort tänkandet från etablerade spår eller mönster.

Man tänker på tvärs, eller i sidled, för att hitta helt nya
idéer eller lösningar.
Det gör man exempelvis genom att kombinera olika
företeelser eller göra tvärtom mot vad man brukar. Istället
för att försöka komma på den "rätta" lösningen på ett
problem försöker man hitta nya ingångar från alla möjliga,
och omöjliga, håll.

Vad är då kreativitet? Begreppet kommer från latinets créo som betyder skapa eller frambringa och är ett mått på förmåga till nyskapande samt frigörelse från etablerade perspektiv. Kreativitet är ett mycket vitt begrepp som omfattar alltifrån kompositörers och konstnärers förmågor
till forskares idérikedom.

I konstens värld kan det förefalla som om lateralt tänkande pågår oavbrutet under namnet kreativt tänkande.
Konstnären står öppen för idéer, påverkningar och tillfälligheter. Konstnären försöker komma från den
vedertagna synen på saker och ting. Detta är viktiga
laterala beståndsdelar.
Men all konst är inte lateral.

Det laterala tänkandet har som mål att finna nya, enklare
och mera effektiva idéer. Så är det inte alltid med konsten. Häri ligger skillnaden.

Processkonsten (Enligt AP:s definition ) har sådana mål.

 

Ur "Tänk vidare" Av Edward de Bono

Logiken är det verktyg man använder för att gräva hål så
att det blir djupare, större och bättre.
Men om hålet befinner sig på fel ställe, kan man inte flytta
det till rätt ställe om man förbättrar det aldrig så mycket.
Hur uppenbart detta än kan synas för var och en som
gräver, är det i alla fall lättare med att gräva i samma hål
än att börja om från början på ett annat ställe.
Det vertikala tänkandet gräver djupare i samma hål.
Det laterala tänkandet gör ett nytt försök någon annanstans.

Till informella ekonomier!

Tillbaka till Götebors framtid index!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............