eXTReMe Tracker

 

 

 

 

MEDBORGARKRAFTEN
FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)


Karta

.................................. ....
--------------------------Göteborgs framtid
Göteborgsregionens framtid
.
......................
Ett processkonstverk (PK23)
......................av Arne P
erson från år 2008
.................o

 

..........Lateralt tänkande

.............plattformar, lycka, puls/lugn,
Heden och mycket mer!

Under innevarande år 2008 har hänt!

  


LÄS MER!

Hållbar stadsutveckling(miljödep)

Göteborg - Möjligheternas stad

Kommunen

Jorden om 2000 år?

historik
.........
kompletterande utdrag
hi.......
Sierpinski tetrahedronri

krafter

krafter(Nobelpriset 2008)

arkitektur

forskning: Jan Gehl

social o socialpsykologi
.......
människans hjärna

andlighet

brottslighet

lycka

hälsa

kultur

Ljudlandskap

hållbar stad

hållbar stadsutveckling

new urbanism

sprawl

smart Growth

cittaslow

grön urbanism

cultural planning

bilder av framtidsstaden I
.........bilder av framtidsstaden II
.........bilder av framtidsstaden III
.........bilder av framtidsstaden IV

strukturer.
.........lösningen


strategier
.........tänka lateralt

ekonomier

ekonomiska frizoner

glokalt

plattformar
.........miljöplattform
.........ekonomiplattform
.........socialplattform
.........konstplattform
.........kulturplattform
.........quinta essentia ..

bid Business Improvement District

trafik

tänkvärda citat

gång och cykelstråk

Älvstaden


älvstränderna

information till nätverket

Göteborgs framtid (Galleriarne)

Artiklar

Processkonst

ÖPXX översiktsplanen

Nätverk o Forum. för samhällsplanering i GÖTEBORG

K2020

S2020

Skisser

puls/lugn

kulturhuvudstad år 2021

Heden PK22+23 steg 1

Heden PK22+23 steg 2

Heden PK22+23 steg 3 DEL1

Heden PK22+23 steg 3 DEL2

Heden PK22 +23 steg 4

Adresslistor
Invandrarorganisationer

 
   
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aktuella länkar!

Stadsförtätning

medborgarkraften.com

Synpunkter och förslag på kommunens program
för Heden och Avenyn
. Komplettering

Konsekvensbeskrivningar

Illustrationer

Förslag till Göteborg 400 år

 

Skrivelser
KOMMUNEN med KOMPLETTERING OCH REGERINGEN