.........START

 

 

 

 

.debatt

...............forum...
MEDBORGARKRAFTEN (ILLUSTRERAD VERSION)
 

sammanfattning

Göteborg:
Processkonst
Heden

EMBRYON.ccc


bakgrund
Förtätning av
City

 

PROCESSKONSTVERK NR 22 HEDEN 2008-APRIL AP
10ST EMBRYON ATT ANALYSERA

För att förstå processkonstverket läs först:
Inledning
Historik
Nu
Framtid

Samt även om
Framtidens gång-och cykelstråk i Göteborg?

EMBRYON
______________________________________________

Embryon:

01. 0-vision

02. Översiktsplanens tre "krafter" i balans

03. Översiktsplanens tre krafter kompletteras

04. Sponsorer

05. Gång- och cykelstråken

06. De 21 stadsdelarna

07. Heden en del av världen

08. Framtiden

09. Utfyllnad mellan Avenyn och Skånegatan

10. Stadsarkitektens synpunkter

+Konsten och Quinta essentia till 100%

______________________________________

Till Förslag 1

Till gamla artiklar

Åter Gång- och Cykelstråk

Lämna synpunkter!

Lämna inlägg som läggs ut på hemsidan!

Till tidigare processkonstverk!

...

 

............