.........START

 

 

 

 

.debatt

...............forum...
MEDBORGARKRAFTEN (ILLUSTRERAD VERSION)
 

sammanfattning

Göteborg:
Södra gång- o cykelstråket
Tagg "gbgsgoc"
i (google earth)

HEDEN-HISTORIK.....


bakgrund
Förtätning av City

 

OMFATTNING

"RINGSTRÅKET" HEDEN-

HISTORIK

"Exercisheden"

Exercis = kroppsövningar, motion, övning, träning, dressyr, utbildning.

Heden var från början upplåten till betesmark för de djur stans invånare hyste . Den användes sedan flitigt som militär övningsplats. 1891 löste staden in Heden från Kronan, men fick inte överta den förrän på 1970-talet.
Litt. Sekelskiftets Göteborg i färg

Ur C R A Fredbergs "Det Gamla Göteborg

I gamla tider säväl som nu begagnades Heden till lite av varje. Där betade svin och nötkreatur i brokig blandning, där funnos salustånd, där höllos kapplöpningar och avbrändes fyrverkerier vid kungliga besök och andra festliga tillfällen, där ställde man till folknöjen under somrarna med löpning i säckar, klättringar på såpad stång och så vidare. Och de lantbruksmöten, som hållits i Göteborg, hade där sina uppvisningar.
Än idag erbjuder den vidsträckta öppna platsen en livlig anblick sommartiden, medelpunkten som den är i själva staden för samtidens mest populära sportgren: fotbollspelet.

Skarpskyttarna marscher och uppvisningar på Heden och deras utfärder till omgivningarna voro verkliga folknöjen. När bataljonerna kommo i taktfast marsch med flygande fanor och klingande spel, satte de fart och liv i staden och stora massor av det unga Göteborg, större än någonsin under vaktparadens dagar, eskorterade trupperna.

Den första idrottsfesten i större stil på Heden inleddes med den första kapplöpningen mellan hästar i vår stad 1814.

Sedan dess har många kapplöpningar gått av stapeln på Heden.

Sedan den första hästkapplöpningen ha många olika slags idrottstävlingar försigått på Heden, såsom stora gymnastikuppvisningar och kappspringningar, för att inte tala om kappkörningarna på 1860-talet

Hedens upplåtande till allmänna utställningar daterar sig från året 1871, då Trettonde allmänna svenska lantbruksmötet hölls i Göteborg.

Det sjuttonde svenska lantbruksmötet 1891 anordnades på Heden med omfattande utställningar.

Källa: C R A Fredberg "Det Gamla Göteborg"

Några idéer, utnyttjanden och förslag:
1891: ........Industriutställning
1905-1928: Konserthus
1923: .........Loppetorpet rivs
1930-talet: sjukhusområde,badhus,idrottsplats o isbana.
1936:
.........Idétävling
1940-talet: Storhotell
1947:.........Hotel Heden byggs som femårigt provisorium.
1950-talet: Storgarage och helikopterbana.
1960-talet: Konsum vill bygga stormarknad
............ ....och
.Socialdemokraterna föreslår en
................ museistad.
1960: ........Arkitektstudenterna på Chalmers skissar på
.................bl a underjordiskt p-däck..........
.................och boulevard.som fortsättning på
.................Vasagatan över Heden.
1965:.........Central park. Nytt operabygge föreslås
1970-talet: Helge Zimdal föreslår en lyrisk teater.
1981: .. .....Förslag om Sheratonhotell
1990-talet: konstgräs på två fotbollsplaner
1991:........Fullmäktige beslutar bevara Heden obebyggd.
1995: ........VM-byn för friidrott
2000-talet:
NCC vill bygga 200 lgh och p-garage
2000:.........Hedens Lustgård
2006:.........Beslut om ny arkitekttävling

Till Heden: nu

 

...

 

 

............