.........START


 

 

 

.debatt

...............forum...
MEDBORGARKRAFTEN (ILLUSTRERAD VERSION)
 

sammanfattning

Göteborg:
Södra gång-
o
cykelstråket
Tagg "gbgsgoc"
i (google earth)
HEDEN-NU

.

bakgrund
Förtätning av City

OMFATTNING

"RINGSTRÅKET" HEDEN-

_________________________________
För att förstå processkonstverket läs först:
Inledning
Historik
Nu
Framtid

Samt även om
Framtidens gång-och cykelstråk i Göteborg?

______________________________________________

NU

_________________________________________

Aktuellt sommaren 2008

Ur annonsbroschyren av Göteborgs stadsbyggnadskontor
Göteborg möjligheternas stad
Heden/Avenyn
I december kommer flera tänkbara scenarier att precenteras
som göteborgarna sedan kan ta ställning till.

________________________________________________

Heden under de senaste 70 åren.

Allt eftersom Göteborg växte fick många av de funktioner som Heden var arena för sina egna arenor.

Fotbollen fick Ulleviarenorna, Nöjena fick Liseberg, Hästkapplöpningarna fick Åby, Uställningarna arrangerar Svenska Mässan, Musiken avlyssnas i Konserthuset, Hästsporten har ridhus och Militära övningar utförs inom regimentsområdena.

Heden blev ödslig och allt större ytor kom att användas för biluppställningar. Många röster höjdes för ett bättre utnyttjande av området.

Så tidigt som 1960 fick dåvarande teknologerna på Chalmers som övningsuppgift att gestalta ett underjordiskt parkeringsdäck inom Hedens nordöstra del. Detta ansågs då som alltför järvt.

Det ansågs att området bör ligga som en reserv för framtida, då oförutsägbara, centralt belägna nödvändigheter.

Sedan dess har åtskilliga förslag framförts om hur Heden skull kunna utnyttjas.

Det senaste innebar att vissa delar av Heden skulle bebyggas med höghus för bostäder för att därmed ge området kring Avenyn en mer blandstadskaraktär.
Förslaget föll inte i god jord hos allmänheten.

För göteborgarna är Heden helig. Den har under århundraden varit en exercis- och evenemangsplats för dem.

Heden idag

En stor del av området upptas av bilparkering och fotbollsplaner. Heden präglas av konstgjorda gräsmattor skyddsstängsel, bilar, skyltar och asfalt. Hedkaraktären och charmen som en gång fanns har gått förlorad.

Heden avskiljer idag på ett olyckligt sätt Avenyn och Skånegatan (Evenemangstråket) från varandra.

Fakta
40 000kvm öppen plats med gräs och grusplaner, parkering ca 1000 p-platser,
busstation och ett hotell.

Området avgränsas av gatorna Södra Vägen, Engelbrektsgatan, Sten Sturegatan och Parkgatan.

Årligen arrangeras här Gothia cup och Partille cup. Världens största i fotboll respektive handboll.

 

Till Heden i framtiden

 

 

...
 
eXTReMe Tracker