Brevlåda

Nya inlägg

Här kan du själv delta i debatten.

Skriv inlägg!

Vi publicerar alla inlägg som enligt tryckfrihetsförordningen och personuppgiftslagen kan offentliggöras på debattsidans "inlägg".

För publicering på debattsidans "inlägg". Om du vill vara anonym skriv signatur.

Ämne.... .. .. .

Efternamn . . . Förnamn

Gatuadress . .

Postnummer . .........Ort

Telefon ...... . .

E-mail ....... ..

Meddelande

 

 

Medborgarkraften i Älvsborg
styrelsen@medborgarkraften.com

Ordförande: Holger Wassgren ....tel 070 511 43 15
Sekreterare: Arne Person ...........tel 070 672 05 42 hem 031/291893