.........
START

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker

 
  

.debatt

..{2}.forum...  

sammanfattning

Mistra Urban Futures


bakgrund

Mistra Urban Futures

http://www.mistraurbanfutures.se/

Fakta! från hemsidan www.mistra.org

Programtid:
2010-2015 (inriktningsbeslut med möjlighet till förlängning)

Finansiering:
Mistra investerar 103 MSEK
(takbelopp för ovan angivna period)

Programvärd:
Chalmers tekniska högskola

Tf Centrumledare:
Henrik Nolmark

Programstyrelsens ordf:
Ines Uusmann

Programansvarig, Mistra:
Clas-Uno Frykholm

Länkar:
Programmets webbplats


VAD ÄR UTMANINGEN?
Stadsutveckling över hela världen behöver gå mot mer hållbar utveckling. Det innebär att klimatanpassa och säkra resursflöden, samtidigt som städerna skall vara socio-kulturellt resilienta, ekonomiskt framgångsrika samt demokratiskt och effektivt styrda.
Komplexiteten i utmaningarna behöver förstås och hanteras bättre, och förändringsförmågan stärkas genom förnyad kunskap inom såväl teori som praktik.

HUR KAN PROGRAMMET BIDRA TILL EN LÖSNING?
Mistra Urban Futures ska utvecklas till ett världsledande centrum för hållbar stadsutveckling i dess varierande former och sammanhang. Vi erbjuder innovativa lösningar som är akademiskt ypperliga, praktiskt effektiva och samhällsrelevanta.

I nära samverkan mellan praktiker och forskare sker kunskapsutveckling, lärande och nyttiggörande av kunskap om och för stadsutveckling.

VILKA KOMMER ATT HA NYTTA AV RESULTATEN?
Resultaten ska komma till nytta för allt från ingenjörer, arkitekter till samhällsplanerare och ekonomer inom såväl företag som offentlig förvaltning över hela världen.

Nästa!

Synpunkter!....Inlägg