.debatt

 

INNEHÅLL

Diverse= denna sida

Medborgarkraften
P-däck på Saltholmen
Skanstorget-Skansberget
Skärgårdstrafiken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INLÄGG

Diverse

Ur GP fria ord 3 dec 2002
Demokratiska grundvärden har raserats
Demokratiska bastioner försvinner en efter en, och biblioteket är en av de sista.

Om demokrati läser jag i regeringsformens första paragraf att" all offentlig makt utgår ifrån folket". I andra paragrafen står det att den ofentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga och ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt att verka för socdial omsorg och trygghet och för en god levnadsmiljö.

Regeringsformen andas demokratiska värden och lovar mycket. Men hur är det idag med våra demokratiska institutioner och liknande? " Folkets järnväg" är inte längre folkets järnväg på grund av höga resekostnader...

De demokratiska grundvärderna har i mycket raserats, det är bara att konstatera. Orsakerna till demokratins förfall är säkert många, bland annat den ökande internationaliseringen, främlingskapet, bristen på identitet och känslan av maktlöshet.

Vi måste fäörändra vår livsinställningg, vi inriktar oss för mycket på pengar och ting och glömmer det själsliga/andliga. Vi hinner inte stanna upp och tänka efter.

Hur skall vi återerövra demokratin och återvinna förlorad mark? Jag tror att det kommer att svänga igen, jag tror på ett nytänkande.Jag tror på att de små människorna tillsammans kan förändra mycket om de strävar åt samma håll - det har historien visat....

Sverker Arfvidsson

Till Byggnadsnämnden i Göteborg Göteborg 2002 03 12


Synpunkter på ny detaljplan för före detta Lyckholms bryggeriområde.

Synpunkterna baseras på GP:s insändare under fria ord 12 mars och gäller enbart höghusresonemanget.

GP-inlägget är befogat. Under senaste året har ett stort antal förslag till höga hus i centrala stan figurerat i pressen. Debatter har förekommit men uppenbarligen inte lett till några djupare analyser.

Min egen uppfattning, som jag vet att jag inte är ensam om, är att skylinen har en stor betydelse. Slumpmässigt utkastade "accenter" förlorar sin verkan när de blir för många.

Det småkuperade Göteborgslandskapet bör snarare förstärkas (ett gott exempel:Norra Guldhedens punkthus.) och inte utplånas genom att fylla dalarna med höghus. Inte heller får höghus placeras ut så att det uppfattas som ett svenskt kalhygge. (ex St Paulo från luften.) Senaste nummret av arkitektur tar upp problemet. När staden växer måste konturerna värnas.( Frankfurt am Mains skyline. Ett euroamerikanskt stadslandskap utan fördelarna hos vare sig det ena eller det andra.)

Mitt förslag är att Byggnadsnämnden startar upp en debatt och utredning om eventullt framtida höghus i Göteborg finansierad av presumtiva höghusbyggare.
Se för övrigt under debattämnet City: Höghus på hemsidan www.medborgarkraften.com

sign AP

E-POST
november 2001
Många av våra folkvalda saknar e-postadress. Skärpning!
Sign: En som inte når ut till alla.

 

STORSKALIGA BOSTADSOMRÅDEN
2001 11 18
Bilden som visar "Förvaltare och bromsar" i väster och "Nyskapare och dolda resurser" i öster inspirerade mig.
Idag förefaller den ovanifrån kommande kraften från regeringen via stadsdelsnämnder och förvaltare inte förmå att" tända" medborgarna. Mitt förslag är att låta studenter flytta in i de tomma lägenheterna och bli idésprutor i ett vaknande medborgarkraftssamhälle.( Idag är det brist på billiga studentlägenheter).
Sign: Anna i Kungsbacka (Anm:Bilden som nämns finns under medborgarkraften STORA & lilla Göteborg)

MÖTESPLATSER
2001 11 18
Nya mötesplatser behövs men förslår inte för att nå ut till alla. För alla dem som inte har tillgång till varken Internet eller möjlighet att besöka mötesplatser måste det även finnas en oberoende dagspress och TV som komplement och som intresserar sig för medborgarkraften. Inspirera medborgarna där det finns dolda resurser att starta upp nya media.
Sign: Medborgarkraftsanhängare.

HASTIGHETSBEGRÄNSNING PÅ SALTHOLMSGATAN

2001 09 18
SALTHOLMSGATAN
Överallt i stan försvårar man framkomligheten på gatorna för att dämpa hastigheten. Saltholmsgatan tycks vara undantaget som bekräftar regeln.
(sign: förvånad)

2001 06 09
GRÖNLJUS
Där Saltholmsgatan korsar spårvägen vid Hinsholmskilen har bilar och spårvagnar grönljus samtidigt.Trafikkontoret är informerat men inget görs.
Det finns en förklaring.Trafikljuset är enbart till för det i korsningen belägna övergångstället för gående. Inga trafikljus finns för spårvägen. Måste det hända en allvarlig olycka innan ljuset samordnas med spårvägen också.
(sign: 0-visionär)

2001 07 01
25)INFORMATION TILL MEDBORGARNA
Ur GP-artikel
Hjälp äldre med datorn
Som pensionär sedan några år oroar jag mig för att det är relativt få pensionärer som disponerar och kan hantera datorer.
Kan man tänka sig ett samarbete mellan kommunen, pensionärsorganisationerna, datortillverkarna och landstinget i syfte att hjälpa de äldre att komma igång?
Myndigheter och företag skaffar nya persondatorer med jämna mellanrum och borde väl också kunna sälja de äldre datorerna billigt?
...........
Och nog finns det väl pigga ungdomar som kan sätta av en timme för att hjälpa pensionärerna att komma igång. De som fått lära sig kan även hjälpa andra äldre. Men att våra politiska partier skulle vilja hjälpa till verkar inte troligt. Risken finns ju att den jättelika socioekonomiska gruppen av pensionärer börjar driva elektronisk politik - ingen dum idé, förresten!
(sign: Pensionär och surfare)