.........
START

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker

 
  

.debatt

..{2}.forum...  

sammanfattning

MISTRA

Texter ur hemsidor!


bakgrund

MISTRA
Källa: www.mistra.org

Mistra finansierar forskningscentrum för hållbar stadsutveckling
PUBLICERAD 2009-08-20
Nu är det klart vem som ska få utveckla ett världsledande centrum för hållbar stadsutveckling. Chalmers Tekniska Högskola/Göteborgs universitet beviljas anslag för ansökan "Mistra Urban Futures: The Göteborg Center of Excellence for Sustainable Urban Futures"...

— Vi känner oss mycket nöjda med den höga kvaliteten i de tre förslagen. Göteborg vann i hård konkurrens, och nu har vi stora förväntningar på vad centrumet för hållbar stadsutveckling ska åstadkomma. Urbaniseringen i världen går i en allt snabbare takt och det nya centrumet ska bidra till storstädernas positiva utveckling, socialt miljömässigt och ekonomiskt, säger Ola Engelmark, vd på Mistra.


Planen är att Mistra Urban Futures: The Göteborg Center of Excellence for Sustainable Urban Futures kommer att starta sin verksamhet i januari år 2010.

Om Mistra
Mistra är en del av det svenska innovationssystemet för hållbar utveckling. Mistra investerar i starka forskargrupper som i samverkan med användare bidrar till att lösa viktiga miljöproblem. Användare av forskningen finns inom såväl näringsliv som inom förvaltning, politik och frivilligorganisationer.Mistra investerar årligen i storleksordningen 200 miljoner kronor för forskning.

Mistra vänder sig till de som vill bidra till lösningar på viktiga miljöproblem. Det sker genom forskning som bygger broar mellan såväl vetenskapliga discipliner som forskning och praktisk nytta. Forskare från olika vetenskapliga discipliner, liksom praktiker från företag, myndigheter, lagstiftare, internationella förhandlare och frivilligorganisationer kan medverka i Mistras forskningsinsatser. Även forskare och praktiker från andra länder än Sverige kan medverka tillsammans med svenska forskare och praktiker.


Källa: Vårt Göteborg
[Publicerad: 2009-08-20]

"Kommer fungera som experimentanläggning"

Att det hamnar i Göteborg får stor betydelse för staden.

– Det innebär att Göteborg får stor uppmärksamhet, även internationellt. Det handlar om att skapa kunskap kring begreppet hållbara städer i allmänhet, men Göteborg kommer också att fungera som experimentanläggning. Vi kan testa nya idéer i centrala Älvstaden och Vision Angered, säger Henriette Söderberg på stadskansliet.

Det är Mistra, stiftelsen för miljöstrategisk forskning, som ligger bakom satsningen. För knappt två år sedan bjöd man in svenska universitet och högskolor att ansöka om att få etablera ett internationellt kunskapscentrum för hållbar stadsutveckling.

"Goda förutsättningar för seriös samverkan"

Chalmers och Göteborgs Universitet nappade och skrev ihop en ansökan tillsammans med Göteborgs stad, Göteborgsregionens kommunalförbund, Västra Götalandsregionen, länsstyrelsen och Svenska miljöinstitutet IVL.

Efter en första utgallring återstod Stockholm, Göteborg och Malmö. I onsdags blev det klart att Göteborg tog hem segern...

Mistra konstaterar också i sitt beslut att Göteborg ligger steget före jämfört med Stockholm och Malmö. Både i hur man ser på begreppet hållbar stadsutveckling och vilka strategier som föreslås för att forskningen verkligen ska komma till nytta.

Nödvändigt med långsiktiga lösningar

– Det finns en stark vetenskaplig kompetens på Chalmers och universitetet, men man pekar också ut de kommunala bolagen Älvstranden utveckling och Framtiden som viktiga aktörer, säger Björn Malbert.

Begreppet hållbar stadsutveckling brukar delas in i tre delar: ekologiskt, ekonomisk och socialt hållbara städer. Det gör det till en omfattande fråga: Det krävs långsiktiga lösningar inte bara för klimatet och tillväxten utan också för att motverka segregationen som gör städerna socialt delade.

Placeringen ännu oklar

Björn Malbert hoppas att satsningen ska innebära nya möjligheter för utsatta stadsdelar i Göteborg. En hel del är redan på gång.

– Chalmers och Göteborgs universitets planer på att etablera en filial i Hammarkullen är ett sätt för oss att rekrytera personer med invandrarbakgrund. Vi kommer också att stödja Vision Angered. Och även inom Göteborgs stads projekt S2020 pågår aktiviteter, säger Björn Malbert.

Det är ännu inte klart var någonstans i Göteborg som det nya centret ska placeras. Konsortiet har hösten på sig att konkretisera sina idéer, själva verksamheten drar igång vid årsskiftet. De två första åren räknas som uppbyggnadsperiod, därefter ska centret vara verksamt i ytterligare tio år.

- Vi hoppas att det därefter ska kunna stå på egna ben, säger Björn Malbert.

Mistra står för hälften av finansieringen, resten bidrar de sju samarbetspartnerna med.

– Om vi får förtroende att fortsätta efter deltidsutvärderingarna kan det handla om 135 miljoner kronor, förutsatt att vi själva också bidrar med lika mycket, säger Björn Malbert.

Till Mistra startsidan!

Till Frihamnen Göteborgs 400-årsjubileum

Synpunkter!....Inlägg