.debatt
MEDBORGARKRAFTEN
(ILLUSTRERADE VERSIONEN)

...............forum...  

sammanfattning
GÖTEBORGS FRAMTID

STRATEGIER

 

cccccccccccc

bakgrund
Planerade rivningarna av fastigheter i Vasastaden under 1980-talet

 

STRATEGIER

Att prioritera "lateralt" tänkande

Att utgå ifrån processkonstverkets idé
att låta processen gå vidare med hjälp
av uttolkare.
I detta fallet blir alla inom regionen uttolkare.

Att utnyttja erfarenheter från tidigare processkonstverk av "AP"

Att använda erfarenheterna från "Projekt Stenstaden"

Att använda idéer ur "Älvstaden", bidrag till Dialog Södra älvstranden

Att vara uppdaterad vad gäller omvärldsanalyser

Att ta del av senaste litteraturen

Att skapa plattformar för medborgarmedverkan

Exempel:

Mandalasymbolen för helheten (Projekt Stenstaden)
Ett då vanligt påstående. "Människan velar lätt bort sig i bladverket. Hon ser inte roten och helheten."

Grundvattnets rörelser (Projekt Stenstaden)
Nätverket av läckagetrattar av varierande storlekar som växer och försvinner.

Vår hjärna (PK1)
Vår varseblivning sker genom två parallella system, ett medvetet i hjärnbarken och ett omedvetet i det limbiska systemet.
Utformningen av stadsbyggandets visuella och sensuella kvaliteter bör alltså i hög grad ske på det limbiska systemets villkor.

Konsten (PK1)
Konsten ligger generellt före utvecklingen men blir ofta för den otränade obegriplig och kommer ofta mänskligheten till godo för sent.
Ett sätt att avhjälpa detta är att låta människan avancera från att vara åskadare av till att bli aktör i konsten.

Madeiras levador (PK1)
Kraftfördelare!


Proretroaktivt handlingsmönster
(PK6)
Proaktivt planerande som då var populärt innebar ofta att när målet i sinom tid nåddes var det föråldrat. För att nå målet i tid såg jag det viktigt att därför se längre in i framtiden och därifrån gå bakåt för att nå målet vid rätt tidpunkt.

Individen i samhället (PK6)
Industrisamhället enkelriktar
Livsstilsamhället mångfaldigar
Förhållandet mellan människa och natur

Quinta Essentia (PK11)
En stad för alla.

3D-fastighetsbildning (Projekt Stenstaden o PK11)

Detaljerad översiktsplan för
Saltholmen - Långedrag.
(PK8)
Att använda erfarenheterna från arbetet med planen

Interakton (PK16)
Mötesplats: Den interaktiva demokratins mötesplats

Fraktaler (Älvstaden)

Bilder av framtidsstaden (Litteraturexempel)


Sammanfattning

Ett engagemang förväntas som i glädjens tecken kommer att leda till att alla ges utrymme till delaktighet i regionens utveckling och sitt självförverkligande i balans med övriga krafter.

I en ständig utveckling fortskrider processen i all oändlighet. En faschinerande framtid med ständigt nya och spännande utmaningar som väntar. Vi som avantgard öppnar dörrar mot framtiden. I allt ser vi möjligheter, i allt ser vi glädje.

En arbetsplattform för medborgarna skapas med utgångspunkt från ovan nämnda strategier.

De virtuella möjligheterna tillvaratas: databaser, modellering visualisering osv.

Ett mycket brett deltagande förutsätts kunna förverkligas med hjälp av dagens medier.

Till lateralt tänkande!

Tillbaka till Götebors framtid index!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............