MEDBORGARKRAFTEN
   

.debatt

...............forum...  

sammanfattning


SÖDRA ÄLVSTRANDEN
Skeppsbron och Packhuskajen
Fiktiv stadsvandring år 2010


Residenset

bakgrund

Behov av "yngelplats" för blivande affärsmän var upphovet till idén om nya Basarer här.

 

Vi vandrar nu vidare mot Packhuskajen och Basarerna. Restaurangerna på Hisingssidan är nu belysta och får uterummen att slutas. Vi har följt Stora Badhusgatan fram mot Stora Hamnkanalen och har Basarerna i fonden. En rad med stadsbåtar ligger förtöjda vid stenstranden. Sorlet därifrån lockar till besök. Byggnaden är låg i modern stil. Den utgörs egentligen av ett stort skärmtak uppburet av ett stort antal master oregelbundet utplacerade. Varje mast representerar en "kraftprocess".

Spårvagnen går rakt igenom dess västra del som blivit en viktig hållplats vid älven och en tillgång för anläggningen.

Packhusplatsen behöver denna kompletterande anläggning. Vi går in i den. Förutom försäljningsytor finns ett flertal kaféer och barer. Den inre gården som båtarna kan lägga till vid lär användas på olika sätt beroende på vad som är aktuellt för dagen. Med residenset i fonden får platsen en särpräglad atmosfär. Detta ökar dess attraktivitet:

I samband med diskussionerna om Kronans Masthamn kom idén upp att anlägga en modern variant av de nu rivna basarerna vid Kungstorget där många av Göteborgs främsta affärsmän började sina verksamhet. Här skulle det bli en ny "yngelplats" för framtidens affärsmän. Idén utvecklades och genomfördes. Det blev en stor succé. Hit förs nu allehanda varor med hjälp av de nya stadsbåtarna för att auktioneras ut eller för att säljas i stånden. Allt från grönsaker till processidéer säljs.
Atmosfären har gjort anläggningen till en av de populäraste utmed kajerna.


Basarerna med sjösättningar av kraftprocesser

Sorlet, stämningen, produkterna, alla processidéerna, de små barerna, diskussionerna och auktionerna håller oss kvar länge.
Jag får reda på att man på prov har tagit upp en idé om lokalmynt. Guiden berättar:

Kommunen har infört en lokalvaluta som endast gäller för processerna. De medverkande får en timpeng. När en process "sjösätts" vet man hur mycket arbete som lagts ned och vad utgångsbudet skall vara vid auktionen eller försäljningen. Processvalutan kan inlösas till svensk valuta. Kreatörerna garanteras därmed lön för sin möda. En klok stimulansåtgärd från kommunen. Detta får ung som gammal att göra sitt bästa för att bidra med något i uppbyggnaden av det nya Göteborg. Man tycker det är roligt att arbeta.


Packhuskajen 1860


Packhuskajen 2010

Nästa sida!