...Projekt och processer

 

 

 

 

SÖDRA ÄLVSTRANDEN
FRÅN GULLBERGSVASS TILL FISKEBÄCK
PROCESSTEG NR1 ....................JUNI 2003

AKTUELLT

Programsamråd Norra Masthugget

Detaljplan för Södra älvstranden
Älvstaden (Processkonst)
forum/södra älvstranden/sammanställning
forum/södra älvstranden/artiklar och inlägg
Skeppsbron och Packhuskajen: Fiktiv stadsvandring år 2010

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INLEDNING
a. text

HISTORIK
a. Packhuskajen

ARTIKLAR
a. forum/södra älvstranden

PROJEKT
a. Pilotprojekt avseende färjetrafiken till södra skärgården

PROCESSER
a. Bilparkering Saltholmen - Långedrag
b. Färjetrafiken till södra skärgården
c. Vårt framtida Långedrag
d. Järntorgsområdet: seminarier....
e. Gullbergsvassområdet: VSA Arkitekturverkstad
f.. Majornas älvstrand:
Viljedokument Luftslottet juni 2000
g. Skeppsbron och Packhuskajen: Fiktiv stadsvandring år 2010

UTREDNINGAR
a. Seniorboenden
b. Bevarandeplan för Gamla Hamnen i Långedrag
c. Förslag till promenadväg från Majnabbe till Saltholmen och Fiskebäck
...
Ur skrivelse till Länsstyrelsen författad av Ulla Sjöberg AKTUELLT!
d. Park och rekreationsområden på Vässingsö. AKTUELLT!

VISIONER
a. Skärgårdstrafiken: Vision 1
b. Gullbergsvassområdet AKTUELLT!
c. Södra Älvstranden: Röstning om Skeppsbron. AKTUELLT!

BILDER
a. Färjetrafik och Saltholmen - Långedrag
b. Inventering av Järntorgsområdet (Se under länkar nedan)
c. medborgarkraften.com:s bilder från Järntorgsområdet
d. Grönområden på VässingsöAKTUELLT!
e. Skärvallsberget AKTUELLT


YTTRANDEN
Yttrande över utställningshandling:
Förslag till detaljplan för bostäder och badplats vid Stora Billingen
b.Skeppsbron

LÄNKAR
medborgarkraften.com forum/södra älvstranden
Stadsbyggnadskontoret www.stadsbyggnad.goteborg.se
Kulturverkstan www.jarntorget.info
Inventering av Järntorgsområdet med kamerans hjälp!
Bo Grönlund, lektor vid Kunstakademiets Arkitektskole Köpenhamn, har gjort
en fotografisk inventering av Järntorget och Långgatorna, som presenterades
vid ett inledande seminarium lördagen den 22/3. Bildserien finns nu utlagd på
Bo Grönlunds hemsida på Internet:
400dpi (ca 20minuter med modem- 5MB - hårt komprimerade bilder!)

http://homepage.mac.com/bogronlund/Jarntorget_web_400/index.htm
http://hompage.mac.com/bogronlund/Jarn_torget_400.pdf

800dpi (bara för bredbandsförbindelse - 25 MB!)
http://hompage.mac.com/bogronlund/Jarn_urbanitet_800.pdf
Älvsborgs Egnahemsförening
Yttrande över utställningshandling:
Förslag till detaljplan för bostäder och badplats vid Stora Billingen
AKTUELLT!


_________________________________________
Till innehållsförteckning: projekt och processer!

medborgarkraften 2003