.debatt

...............forum...

sammanfattning
Tätortsnära naturområden
Projekt om allmänhetens kännedom om uppdraget.

bakgrund
Det har ifrågasatts om det är meningsfullt att medborgarna engagerar sig i projektet.
Tätortsnära naturområden

Länsstyrelsen i Stockholms,
Västra Götalands och Skåne län
har fått regeringens uppdrag
att ta fram var sitt program för
skydd av tätortsnära naturområden.

Uppdraget skall genomföras i samarbete med
berörda kommuner. Miljöorganisationer m fl.
skall få möjlighet att delta i arbetet.


För att föreningar inom miljöområdet och andra intressenter skall få möjlighet att mer aktivt
delta i arbetet anordnas följande fyra kvällsmöten
för informationsutbyte och diskussion.
6 november
12 december
30 januari
20mars

_____________________________________
Vid mötet den 30 januari ifrågasatte vissa
inbjudna avsikten med mötena. Var det
endast ett spel för galleriet? Hade
stadsdelarna i Göteborg t ex informerats
och varför hade inte pressen nämnt något
om uppdraget.

_______________________________________
medborgarkraften. com lät undersöka.

Till samtliga 21 stadsdelars informatörer
utsändes den 31 januari ett mail med förfrågan
om de hade blivit informerade.


Resultat:
Den 18 februari hade till medborgarkraften
inkommit svar från 12 av göteborgs 21 stadsdelar.

Följande hade fått information i slutet av
september:


Askim
Backa
Linnestaden
Lundby (Har haft information om det på hemsidan.)
Lärjedalen
Torslanda

Följande meddelar att de inte fått
information, inte hittar någon eller
att de efterforskar sådan
.

Bergsjön
Centrum
Högsbo
Kärra-Rödbo
Kortedala
Majorna

Resterande 9 har ännu inte besvarat mailet.

Biskopsgården
Gunnared
Härlanda
Styrsö
Tuve-Säve
Tynnered
Västra Frölunda
Älvsborg
Örgryte

Slutomdöme:

Informationen myndigheterna emellan
fungerar inte.

Åter innenhåll!