eXTReMe Tracker

 
  

.debatt

..{2}.forum...  

sammanfattning

STADEN VI VILL HA


bakgrund

Publicerad 2012-09-10 09:52
Viktoria Viklander och Malin Widehammar menar att det som skiljer Staden vi vill ha från medborgardialoger som politiker tar initiativ till handlar om vem som sätter agendan. – Då tar de initiativ i en viss fråga och ställer frågorna också. Det här kommer från medborgarna själv, säger Malin Widehammar. Foto: Christina Blom

Så kan du påverka ditt ”nya” Göteborg
Är du nöjd med hur allting fungerar i Göteborg? Inte? Då kan medborgardialogen Staden vi vill ha vara intressant för dig. – Det är ju vi som bor här som ska göra samhället och påverka det att bli bättre, säger Viktoria Viklander, deltagare.
Förebilden är Montreal, där de anordnar citizen summits sedan över tio år och har lyckats engagera medborgarna och påverka politiken. Inspirationen lokalt är Göteborgs 400-årsfirande som fått många göteborgare att lägga förslag på hur staden ska firas.

– Hur kan vi få till en sådan process i vardagen? Med fokus på hur vi har det nu. Hur är det i skolan? På jobbet? De frågorna ville vi lyfta, säger Malin Widehammar, en av initiativtagarna till Staden vi vill ha.

I morgon bjuder Staden vi vill ha in till ett öppet startmöte där alla som är intresserade av att delta i samhällsdebatten är välkomna. De berättar om idén om processen Staden vi vill ha och välkomnar alla som vill vara med i startandet.

– Vi vill öppna upp för att människor och medborgare ska vara med och diskutera vilken stad vi vill ha. Samla det och säga ”det här vill vi ta upp på agendan”. Vi behöver inte ha konsensus.

Förhoppningen är att i november 2013 kunna anordna en medborgarstämma för att inför och under den landa i en medborgar-agenda med för Göteborgs invånare viktiga frågor att ta upp i valrörelsen under våren 2014.

– Vi kan ordna debatter, paneldiskussioner och vi kanske har en valstuga. Det kan vara olika kreativa saker folk hittar på för att träffas och mötas, säger Malin Widehammar.

Valet är inte heller en slutpunkt, Malin Widehammar och Viktoria Viklander hoppas att diskussionen kan fortsätta.

– Nu spånar vi på en eftervalsdebatt. Här är de förtroendevalda som blev valda, hur vill ni göra det ni tänkte göra? Man kan ställa politikerna till svars mer än var fjärde år.

Synpunkter!....Inlägg