MEDBORGARKRAFTEN
(ILLUSTRERADE VERSIONEN)
 
 


...MEDBORGARKRAFTEN

LÄNKAR

Göteborgs framtid
Göteborg 400 år
SUDEV-GBG (SPEL)

Vision Heden Startsida

Kommunen
Göteborg Stad
Fastighetskontoret
Park och natur

Stadsbyggnadskontoret
Trafikkontoret
Gbg stadsmuseum
Stadsdelarna

 


Älvsborg
SDN Älvsborg

 


Medborgarkraften
Startsida

Nyheter
Forum
Göteborgs Framtid

plattformar
kraftbalans (förslag)
miljöplattform
ekonomiplattform
socialplattform
konstplattform
kulturplattform
quinta essentia


Mijlöfrågor
Naturområden
Park och Natur
Vatten

Urban forskning
Det goda boendet
Gång- o cykel
Heden inledning
Heden PK
Quinta Essentia
Reservat
Stadsutveckling

Storsk.bostadsområden
Göteborg 2050

Brevlåda

Utredningar och brev:

Medborgarkraftens synpunkter på ÖPXX


..Göteborgs 10 nya
..stadsdelar
(PK nr25)
A Backa-Kärra/Rödbo-Tuve/Säve
B Gunnared-Lärjedalen,.
C.Bergsjön-Kortedala.
D.Biskopsgården-Torslanda......
E Lundby,
F Linnéstaden-Majorna
G Centrum,
H Härlanda-Örgryte,
I S Skärgården-Tynnered-Älvsborg.
J Askim-V Frölunda/Högsbo
,
.
.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


..Göteborgs 10 nya
..stadsdelar
(PK nr25)
A Backa-Kärra/Rödbo-Tuve/Säve
B Gunnared-Lärjedalen,.
C.Bergsjön-Kortedala.
D.Biskopsgården-Torslanda......
E Lundby,
F Linnéstaden-Majorna
G Centrum,
H Härlanda-Örgryte,
I S Skärgården-Tynnered-Älvsborg.
J Askim-V Frölunda/Högsbo
,
.
.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


..Göteborgs 10 nya
..stadsdelar
(PK nr25)
A Backa-Kärra/Rödbo-Tuve/Säve
B Gunnared-Lärjedalen,.
C.Bergsjön-Kortedala.
D.Biskopsgården-Torslanda......
E Lundby,
F Linnéstaden-Majorna
G Centrum,
H Härlanda-Örgryte,
I S Skärgården-Tynnered-Älvsborg.
J Askim-V Frölunda/Högsbo
,
.
.

 

 

 

 


..Göteborgs 10 nya
..stadsdelar
(PK nr25)
A Backa-Kärra/Rödbo-Tuve/Säve
B Gunnared-Lärjedalen,.
C.Bergsjön-Kortedala.
D.Biskopsgården-Torslanda......
E Lundby,
F Linnéstaden-Majorna
G Centrum,
H Härlanda-Örgryte,
I S Skärgården-Tynnered-Älvsborg.
J Askim-V Frölunda/Högsbo
,
.
.

 

 

 

 


..Göteborgs 10 nya
..stadsdelar
(PK nr25)
A Backa-Kärra/Rödbo-Tuve/Säve
B Gunnared-Lärjedalen,.
C.Bergsjön-Kortedala.
D.Biskopsgården-Torslanda......
E Lundby,
F Linnéstaden-Majorna
G Centrum,
H Härlanda-Örgryte,
I S Skärgården-Tynnered-Älvsborg.
J Askim-V Frölunda/Högsbo
,
.
.

 

 

 

 

 

 

Nyheter!

Startsidan!

 


..Göteborgs 10 nya
..stadsdelar
(PK nr25)
A Backa-Kärra/Rödbo-Tuve/Säve
B Gunnared-Lärjedalen,.
C.Bergsjön-Kortedala.
D.Biskopsgården-Torslanda......
E Lundby,
F Linnéstaden-Majorna
G Centrum,
H Härlanda-Örgryte,
I S Skärgården-Tynnered-Älvsborg.
J Askim-V Frölunda/Högsbo
,
.
.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


..Göteborgs 10 nya
..stadsdelar
(PK nr25)
A Backa-Kärra/Rödbo-Tuve/Säve
B Gunnared-Lärjedalen,.
C.Bergsjön-Kortedala.
D.Biskopsgården-Torslanda......
E Lundby,
F Linnéstaden-Majorna
G Centrum,
H Härlanda-Örgryte,
I S Skärgården-Tynnered-Älvsborg.
J Askim-V Frölunda/Högsbo
,
.
.

 

 

 

 

 


..Göteborgs 10 nya
..stadsdelar
(PK nr25)
A Backa-Kärra/Rödbo-Tuve/Säve
B Gunnared-Lärjedalen,.
C.Bergsjön-Kortedala.
D.Biskopsgården-Torslanda......
E Lundby,
F Linnéstaden-Majorna
G Centrum,
H Härlanda-Örgryte,
I S Skärgården-Tynnered-Älvsborg.
J Askim-V Frölunda/Högsbo
,
.
.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyheter!

Startsidan!

 

 

 

 

 

 

 

 


..Göteborgs 10 nya
..stadsdelar
(PK nr25)
A Backa-Kärra/Rödbo-Tuve/Säve
B Gunnared-Lärjedalen,.
C.Bergsjön-Kortedala.
D.Biskopsgården-Torslanda......
E Lundby,
F Linnéstaden-Majorna
G Centrum,
H Härlanda-Örgryte,
I S Skärgården-Tynnered-Älvsborg.
J Askim-V Frölunda/Högsbo
,
.
.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


..Göteborgs 10 nya
..stadsdelar
(PK nr25)
A Backa-Kärra/Rödbo-Tuve/Säve
B Gunnared-Lärjedalen,.
C.Bergsjön-Kortedala.
D.Biskopsgården-Torslanda......
E Lundby,
F Linnéstaden-Majorna
G Centrum,
H Härlanda-Örgryte,
I S Skärgården-Tynnered-Älvsborg.
J Askim-V Frölunda/Högsbo
,
.
.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


..Göteborgs 10 nya
..stadsdelar
(PK nr25)
A Backa-Kärra/Rödbo-Tuve/Säve
B Gunnared-Lärjedalen,.
C.Bergsjön-Kortedala.
D.Biskopsgården-Torslanda......
E Lundby,
F Linnéstaden-Majorna
G Centrum,
H Härlanda-Örgryte,
I S Skärgården-Tynnered-Älvsborg.
J Askim-V Frölunda/Högsbo
,
.
.

 

 

 

 

 

 

 

 


..Göteborgs 10 nya
..stadsdelar
(PK nr25)
A Backa-Kärra/Rödbo-Tuve/Säve
B Gunnared-Lärjedalen,.
C.Bergsjön-Kortedala.
D.Biskopsgården-Torslanda......
E Lundby,
F Linnéstaden-Majorna
G Centrum,
H Härlanda-Örgryte,
I S Skärgården-Tynnered-Älvsborg.
J Askim-V Frölunda/Högsbo
,
.
.

 

 

 

 

 

 

 


..Göteborgs 10 nya
..stadsdelar
(PK nr25)
A Backa-Kärra/Rödbo-Tuve/Säve
B Gunnared-Lärjedalen,.
C.Bergsjön-Kortedala.
D.Biskopsgården-Torslanda......
E Lundby,
F Linnéstaden-Majorna
G Centrum,
H Härlanda-Örgryte,
I S Skärgården-Tynnered-Älvsborg.
J Askim-V Frölunda/Högsbo
,
.
.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


..Göteborgs 10 nya
..stadsdelar
(PK nr25)
A Backa-Kärra/Rödbo-Tuve/Säve
B Gunnared-Lärjedalen,.
C.Bergsjön-Kortedala.
D.Biskopsgården-Torslanda......
E Lundby,
F Linnéstaden-Majorna
G Centrum,
H Härlanda-Örgryte,
I S Skärgården-Tynnered-Älvsborg.
J Askim-V Frölunda/Högsbo
,
.
.

 

 

 

 

 

 

 

 


....START
....SOCIALT ...... (OM LÄNKAR/ BILDER INTE FUNGERAR KLICKA HÄR)

 


Balans mellan översiktsplanens tre krafter är en förutsättning för att lyckas!

   

 

eXTReMe Tracker

 

 

 
 
medborgarkraften.com:s
PLATTFORM FÖR SOCIALT

 

SOCIALT

 

 
Till vänster medborgarkraftens länkar Ett embryo!
............................................................Lämna forslag!
 
.Göteborg och processkonst
  Nedan internetlänkar
   

LOKALA ORGANISATIONER
FÖR MEDBORGARKRAFTEN I SAMVERKAN FÖR KRAFTBALANS FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
PRESUMTIVA!


Bergsjöns Kulturhusförening
www.kulturhusibergsjon.se


Idéverkstan Majorna
http://www.ideverkstan.org
Föreningen
Föreningens namn (firma) är Idéverkstan Majorna-Linné. Föreningen är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening.
Föreningens ändamål
Föreningens ändamål är att bidra till en demokratisk, jämlik och ekologisk stadsdel Majorna - Linné i Göteborgs kommun. Föreningen ska verka för ett ökat medborgerligt deltagande i planerings- och beslutsprocesser som berör stadsdelen, samt arbeta för utvecklandet av deltagande demokrati, en ekologisk omställning och ökad jämlikhet genom medborgarnas
engagemang och deltagande i stadsdelen och samhället.


GV Göteborg
http://gemensamvalfard.se/kontakta-oss/gv-goteborg/
Gruppen i Göteborg träffas var 4:e torsdag och våra möten brukar ha två inslag, dels en utbildande diskussion med inledning/föredrag, dels en rapportdel där vi rapporterar från om läget i de olika grupper och nätverk där vi är aktiva. Under senare tid har dessa diskussioner framför allt handlat om kampen mot nedskärningar inom skola och förskola.


Göteborgs rättighetscenter
mot diskriminering
är Göteborgs nya antidiskrimineringsbyrå, en ideell förening som bildades år 2010. Under 2012 har verksamhetren startatsupp, med tre anställda och en centralt belägen lokal för rådgivnings- och utbildningsverksamhet. Lokalen ligger åpå Första Långatan 30. Verksamheten finansieras med medel från Göteborgs Stad och Ungdomsstyrelsen. Göteborgs rättighetscenter har idag 14 medlemsorganisationer.
Hemsida gbgrc.se e.post info@gbgrc.se
Facebook Göteborgs rättighetscentrum

Medlemsorganisationerna
Attention Göteborg www.attention.vgl.se
DHR Göteborg www.
dhr.se/goteborg
Forum för Mänskliga rättigheter o Demokrati i Iran
www.hrd4iran.se
Homan Göteborg www.homan.se
HSO Göteborg www.gbghso.se
HSO Västra Götaland www.hso-vg.se
IKFF Göteborgskretsen www.goteborg.ikff.se
IMÄI Göteborg www.ingenilligal.org
Insolvens Väst
www.insolvens.se
Interfem www.interfem.se
Kulturgruppen för resandefolket www.kfrg.net
Positiva gruppen Väst www.pgvast.se
PRO Göteborg www.pro.se
RFSL Göteborg www.rfsl.se/goteborg
Transföreningen FPES www.fpes.se
Unga Rörelsehindrade Göteborg
www.goteborg.ungarorelsehindrade.se
Utopia utopias.se


HASSP=Holistic Asossiation Social Science Park
www.hassp.se

medborgarkraften.com
http://www.medborgarkraften.com
En hemsida med Nätverk som är religiöst och partipolitiskt obundet. Det samverkar med bland annat Medborgarkraften i Älvsborg

Specialtema: Helhet,kraftbalans,konsekvenser,mångfald, inkludering,fysisk planering, mr, socialt och processkonst.

Arbetar för en förstärkt medborgarkraft och etablering av medborgarkraftsorganisationer i regionen.


Medborgarkraften i Älvsborg
http://www.medborgarkraften.com
Är ett religiöst och partipolitiskt obundet ideellt nätverk.
Arbetar för en förstärkt medborgarkraft i stadsdelen.


Mistra Urban Futures i Göteborg
http://www.mistraurbanfutures.se/
Läs mer under Mistra


MOD Göteborgs universitet
http://www.mod.gu.se/
Multidisciplinär forskning om Opinion och Demokrati
Läs mer om MODs forskning i MOD-planen.


Omställning Göteborg
http://www.omstallninggoteborg.se/oms/index.php?option=com
_content&view=category&id=34%3Aomstaellninggbg&Itemid=93

Samlingsplats för omställningsrörelsen i Göteborg

1. Positiva visioner
2. Hjälp människor att få tillgång till god information och lita på att de fattar bra beslut:
3. Integration och öppenhet:
4. Att dela med sig och bygga nätverk.
5. Bygg Resiliens:
6. Inre och Yttre Omställning:
7. Närhetsprincipen: självorganisation och beslutsfattande på lämplig nivå:


SCH
Stadsplaneringsforum Centrala Hisingen

http://www.sch-gbg.org/

Föreningen är en idéell partipolitiskt och religiöst oberoende sammanslutning av boende på centrala Hisingen. Föreningens ändamål är att tillgodose medlemmarnas intresse i stadsplaneringsfrågor inom föreningens geografiska område.


SKF Socialt Kapital Forum
Bert-Ola Bergstrand
Bert-Ola Bergstrand, doktorand vid Handelshögskolan i Göteborg, inriktning socialt kapital och lokal utveckling. Bert-Ola är också projektledare för Socialt Kapital Forum, en kunskaps- och lärande plattform för den sociala dimensionen av ekonomin i Västra Götaland. Vid sidan om detta är Bert-Ola även engagerad i utvecklingen av Bergsjön i olika initiativ såsom Kulturhusföreningen, Tidsnätverket och Kultur och Media verkstaden. Föreläsningen kommer visa exempel på hur det sociala och kulturella kapitalet i kommer till uttryck i lokal praktik. I huvudsak baseras föreläsningen på exempel från Bergsjön i Göteborg och biosfärsområdet Vänerkulle i Mariestad. Exemplen kommer också relateras till teori.

Ladda ner rapporter (pdf)
Dynamiskt tillväxtkapital

Den ideella sektorn som resurs

Socialt Kapital och Kultur - Vägar till Välfärdsutveckling i Sverige


Staden vi vill ha
www.stadenvivillha.se


Yimby GBG
http://gbg.yimby.se/
Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Vägen ut! kooperativen
Fiskhamnsgatan 41 D
http://vagenut.coop/
414 58 Göteborg
Tel 010-707 93 00
Fax 031-12 99 06
vagenut@vagenut.coopÖppet hus
http://oppethus.se
Föreningen ska genom mentorprogram och på andra sätt främja, stödja och uppmuntra unga vuxna med invandrarbakgrund boende företrädelsevis i Västsverige. Föreningens medlemmar ska också försöka erbjuda praktikplatser/sommarjobb till dessa ungdomar.Öppna Kanalen Göteborg
http://www.oppnakanalengoteborg.se/
Öppna Kanalen i Göteborg är en ideell förening som bildades 1993, fick koncessionstillstånd 1/1 1995 och det första programmet sändes 23/3 1995. Öppna Kanalen är en s.k. public access-kanal vilket man brukar översätta med "allmänhetens tillgång". Verksamhetens främsta syfte är att tillhandahålla allmänheten fri TV-publicering och därmed bidra till ökad demokrati och yttrandefrihet. Public access är en relativt ny företeelse i Sverige men har föregångare sedan decennier framför allt i Tyskland och USA.S2020 - Göteborgs Stad
www.goteborg.se/wps/portal/s2020
S2020 står för Socialt hållbar utveckling år 2020 och är namnet på ett uppdrag som ska leda till att sociala frågor får samma betydelse i kommunal planering som ekonomi och ekologi.


STADSDELSFÖRENINGARBERGSJÖN

Bergsjöns Kulturhusförening
www.kulturhusibergsjon.se

Tikitut
http://tikitut.se/upplevelser

Utveckling Nordost
http://www.utvecklingnordost.se/kalender/

Bloggportalen
http://www.bloggportalen.se/BlogPortal/
view/BlogDetails?id=134060

Patricia Mellin
http://www.patriciamellin.com
/nyheterblogg.html

TidsNätverket i Bergsjön
http://www.tidsnatverket.se/

Kulturföreningen bob
https://www.facebook.com/pages/
Kulturf%C3%B6reningen-bob/
121408231214159

Social Kapital Forum|
socialkapitalforum.se


Efter hand kommer listan att byggas ut.

NATIONELLT NÄTVERK
FÖR EN BÄTTRE URBAN FRAMTID

GLOKALA FOLKUNIVERSITETET I MALMÖ
CPE - Centrum för publikt entreprenörskap
http://www.glokala.se/content/index.php?option
=com_content&view=article&id=1388&Itemid=142

CPE stöttar samhällsentreprenöriella initiativ i hela Skåne genom att erbjuda mentorskap och rådgivning kring finansiering, organisering, projektledning, kommunikation och tillgång till sektorsövergripande nätverk.
Alla tjänster är kostnadsfria.

INTERNATIONELLT NÄTVERK
FÖR EN BÄTTRE URBAN FRAMTID

UN HABITAT
http://www.unhabitat.org/categories.asp?catid=570


Några internationellt intressanta publika medskapande anläggningar för hållbar utveckling, ekologi, hållbar energianvändning, utbildning, folkbildning och grön affärsutveckling.

Centre for Alternative Technology CAT i Wales
http://www.cat.org.uk/


Eden i Cornwall
Eden Project, Cornwall
http://www.edenproject.com/visit


Energiakademiet på Samsö i Danmark
http://energiakademiet.dk/


Folkecenter i Danmark
Nordisk Folkecenter:
http://www.folkecenter.dk

Artefact i Tyskland
http://www.artefact.de/e/index.htm

 


NÄTVERK, FORUM,FÖRENINGAR o BLOGGAR
FÖR STADSBYGGNADSFRÅGOR I REGIONEN
Länkar!

Inform. till Invandrare/Flyktingar
http://www15.goteborg.se/flyktingguide/flykting.htm

Snart ny domän
www.iambecauseyouare.com

Flyktingguiden Göteborg
http://www.flyktingguide.se

GÖTEBORG INFOO
http://infoo.se/kat/regional_anknytning/
lan/vastra_gotalands_lan/goteborg

Rättvisa och medborgerliga rättigheter
http://ec.europa.eu/news/justice/archives_sv.htm?Page=1

Medborgerliga och politiska rättigheter
http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/?id=
5&module_instance=3&action=pod_show

Grundlagsutredningen
http://www.grundlagsutredningen.se/

Svenska uppfinnareföreningen
http://www.uppfinnare.se/page.asp?pageid=2256

NTG Tema & integration
http://www.temaasyl.se/

Famna
www.famna.org

Glokala Folkhögskolan
www.glokala.se

Coompanion Göteborgsregionen
www.companion.se/gbg/

GR Goda Grannar
http://www.gr.to/

Göteborgs FöreningsCenter
http://www.gfc.se

Göteborgs universitet
http://www.socwork.gu.se/

Göteborg stad Social resursförvaltning
http://www.socialresurs.goteborg.se/prod/

Göteborgs stad Föreningar på Hisingen
http://www.hisingsforeningar.goteborg.se

Göteborgs Universitet
http://www.gu.se/

Göteborgs stadsdelar
medborgarkraften.com/stadsdelar

Göteborg o Co
http://www.goteborg.com/default.aspx?id=6863

Huvudsidan.se
http://www.huvudsidan.se/lateralt.asp

IM Individuell människohjälp
http://www.manniskohjalp.se/

Jordens Vänner
http://www.jordensvanner.se/

Kvalitetskatalog.se
http://www.kvalitetskatalog.se/Halsa_och_skonhet/Socialvard/

Läkare för miljön
http://www.dnsy.se/lfm/Globala_miljofragor/

MR-forum Väst
http://mrforumvast.se/medlemmar/

Räddningsverket
http://www.srv.se/

Skolverket
www.skolverket.se

Skolverket och myndigheten för skolutveckling
www.skolmyndigheter.nu/

Socialdepartementet
http://www.regeringen.se/social

SPF Linje 9
https://medlem.foreningssupport.se/spf/default.asp?nodeid=13234

Stadsbibliotekets sociala webbplats
http://www.stadsbiblioteket.nu

Statens institutionsstyrelse SIS ART
http://www.stat-inst.se/zino.aspx?articleID=228

Svenska kyrkan
http://www.svenskakyrkan.se/

Sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter
http://ec.europa.eu/employment_social/index_sv.ht

SVT.se Planeten
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=
55174&lid=Planeten&from=menu

Tällberg Forum
http://www.tallbergfoundation.org/

Yimby GBG
http://gbg.yimby.se/

Öppna Kanalen Göteborg
http://www.oppnakanalengoteborg.se/

Dela med sig

Sharea

http://www.sharea.se

e-post info@sharea.se

 

Seniorer

SeniorerNET.se
http://www.seniornet.se

Aktiv senior
http://www.aktivsenior.se/

Pensionsforum
http://www.pensionsforum.nu/

Pensionärernas Riksorganisation
http://www.pro.se/

Stadsdelsföreningar

Bergsjöns Kulturhusförening
www.kulturhusibergsjon.se

Idéverkstan Majorna
http://www.ideverkstan.org

Medborgarkraften i Älvsborg
http://www.medborgarkraften.com

Stadsplaneringsforum Centrala Hisingen
http://www.sch-gbg.org/

Hjälporganisationer

SOS-barnbyar
www.sos-barnbyar.se

Barnfonden
www.barnfonden.se

Hjälporganisationer
www.plansverige.org

Hjälporganisationer
www.svenskasidor.nu/katalog/samhaelle_och_politik/hjaelporganisationer/ - 6k -

Röda Korset
http://www.redcross.se/

Hjälporganisationer Länkar till olika hjälporganisationer..
www.utb.simrishamn.se/joneberg/hjalporg.htm

Hjälporganisationer Seek
http://www.seek.se/hjaelporganisationer-laenkar-394.html

Du HjälperGuide till hjälporganisationer
www.jordenrunt.nu/org/

Svenska hjälporganisationer
www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=1293&a=25078

HÄLSA

1177 RÅD OM VÅRD PÅ WEBB OCH TELEFON
http://www.1177.se/start.asp

Social- och Hälsoministeriet
http://www.stm.fi/Resource.phx/sve/ansva/svord/index.htx

Folkhälsoinstitutet
http://www.fhi.se/

Maten och vår hälsa - Livsmedelsverket
http://www.slv.se/

e-health
http://www.e-health.se/sok/search.aspx?

FORSKNING OCH MEDICIN
http://forskningochmedicin.vr.se/

HÄLSA - för kropp och själ .
www.halsa.se/

Hälsa & egenvård
http://arbetsmiljoupplysningen.se/

LIVSPORTALENl
http://www.livsportalen.se/

Nättidning - Hälsa, skönhet & kost | Nyfiken Vital..
www.nyfikenvital.org/

NÄTVERK för den goda och jämlika folkhälsan
http://www.healthycities.se/dokument/Natverksfolder_okt_09.pdf

Styrketräning, motion & hälsa
www.muscles.se/

SUNT LIV.NU
http://www.suntliv.nu/AFATemplates/Page.aspx?id=591

RIKSFÖRBUND
Afrosvenskarnas Riksförbund
http://www.afrosvenskarna.se

Albanska föreningarnas Union i Sverige
Box 8009 200 43 Malmö

Albanska Riksförbundet
www.albanskariksforbund.se

Armeniska riksförbundet i Sverige
www.armeniska.se


Assyriska Riksförbundet
Box 6019 151 06 SÖDERTÄLJE Besöksadress: Hantverksvägen 2
E-post: kansliet@hujada.com

http://ars.hujada.com/

Azerbajdzjanska Riksförbundet i Sverige
http://www.azfi.org/

Bangladesh riksförening i Sverige
c/o Enamul Choudhury Hindertorpsgränd 17 163 72 SPÅNGA
E-post: nacrone@bredband.net

Bolivianska riksförbundet
c/o Zegarra Jören Vävares gata 1a 633 41 ESKILSTUNA
E-post: zegarra_rene@hotmail.com


Bosnisk-Hercegovinska riksförbundet i Sverige
http://www.bhsavez.org/

Casa Chile svensk-chilenska vänskapsförbundet
Kungsholmsgatan 12 112 22 STOCKHOLM
E-post: casa.chile@delta.telenordia.se


Chilenska riksförbundet
Rådmansgatan 88, nb 113 29 STOCKHOLM
E-post: chilenska@gmail.com


Eritreanska Riksförbundet i Sverige
http://www.geocities.com/eris_emash/

Estniska Kommitten/
Esternas Riksförbund i Sverige

Box 539 101 30 STOCKHOLM Tel 08-411 59 78, 21 54 80 Fax 08-20 70 61

Etiopisk riksförening i Sverige
Box 22552 104 22 STOCKHOLM E-post: ahmed.ali@comhem.se

Finlandssvenskarnas Riksförbund i Sverige
http://www.fris.nu/

Förenade Bangladesh Riksförbund
c/o Shawkat Hossain Tensta Väg 102, 1 tr 163 65 SPÅNGA
E-post: shawkat45@hotmail.com

Föreningen Bijeljina-Janja i Sverige
Box 2088 600 02 NORRKÖPING Tel 011-16 88 89 Fax 011-16 88 89

Gastón Lobos riksförbund
Box 5021 225 05 ÄLVSJÖ Tel: 08-508 67 413

Grekiska Riksförbundet
Landsvägen 52 172 36 SUNDBYBERG
E-post: info@grekiskariksforbundet.com

http://www.grekiskariksforbundet.com/

Immigranternas Riksförbund
http://www.immi.se/irf/


Immigrant-institutet
http://www.immi.se/


Internationella konstnärer i Sverige, IKIS
http://www.immi.se/ikis/

Irakiska flyktingars förbund i Sverige
Box 86 431 21 MÖLNDAL Tel 031-27 34 35
E-post: irak_flykting@yahoo.com


Irakiska riksförbundet i Sverige
http://www.iraqifias.org/


Iransk-Svenska Solidaritetsföreningen
Box 4514 203 20 MALMÖ E-post: iss@uppmana.nu


Iranska flyktingars riksförbund i Sverige
Box 11103 404 23 GÖTEBORG E-post: ifrsweden@yahoo.se


Iranska Föreningars Riksförbund
Box 6038 164 06 KISTA E-post: ifr@chello.se

Iranska Riksförbundet i Sverige (IRIS)
http://www.ettehadieh.org/


Isländska Riksförbundet
c/o Magnusson Villa 16, Solåkrabyn 153 91 JÄRNA


Italienska Riksförbundet
http://www.fais-ir.com/


Japanska Riksförbundet i Sverige
http://www.japanriks.se/


Kongo Riksförbund i Sverige -
Association des Congolais de Suède
KRS-ACS Filipstadsbacken 38 Nb, 123 43 Farsta
E-post: kongoriks_acs@hotmail.com

Koreanska föreningen i Sverige
Box 645 101 29 STOCKHOLM
E-post: infokorean@koreaninsweden.org

Kroatiska Riksförbundet i Sverige
http://www.kroatiskariksforbundet.org/


Kurdiska föreningarnas råd i Sverige
Fridhemsgatan 44-46 112 40 STOCKHOLM
E-post: kurdiskaradet@gmail.com


Kurdiska Riksförbundet
http://www.fkks.se


Kurdiska Unionens riksförbund
Box 2096 424 35 ANGERED E-post: info@kurf.se


Lettiska Centralrådet Lettiska Hjälpkommitten
Wallingatan 34, 5 tr 111 24 STOCKHOLM
E-post: lv.palkom@swipnet.se

Makedoniska riksförbundet i Sverige
http://www.makedonskisojuz.com/

Palestinska arbetarförbundet
Blekingevägen 1 757 58 UPPSALA Tel 018-42 26 19


Polska Kongressen i Sverige
http://www.polskakongressen.org/

Portugisiska Riksförbundet, FAPS
http://www.algonet.se/~ung-faps/


Riksförbundet Banja Luka
Box 2088 600 02 NORRKÖPING

Riksförbundet Finska krigsbarn
http://www.krigsbarn.se/


Riksförbundet för Etiopier i Sverige
Box 12 127 21 SKÄRHOLMEN
E-post: res922002@yahoo.com


Riksförbundet Polska föreningar i Sverige
Tussmötevägen 255 122 41 ENSKEDE
E-post: mariajolanta.olsson@bredband.se


Riksförbundet Romer i Europa
c/o Stefano Kuzhicov Sockensgatan 83 252 51 Helsingborg
E-post: stefano.kuzhicov@helsingborg.se


Riksföreningen Huelen Chile
Box 14012 167 14 BROMMA Tel 08-580 135 01


Riksorganisationen internationell solidaritet
Box 126 177 23 JÄRFÄLLA
E-post: soi@bredband.net


Riksorganisationen av Salvadoranska Föreningar
c/o Ricardo Molina Södra Jordbrovägen 27 136 54 HANINGE


Romernas Nationella Presidiet i Sverige
c/o Ordf. Leon Ciurion,Fågelbärsgränden 7, 253 75 Helsingborg
E-post. jamaredroma@hotmail.com


Romernas riksförbund (fd Nordiska zigenarrådet)
c/o Stefan Palison Storgatan 1 280 10 SÖSDALA
Tel och fax 0451-606 62


Ryska riksförbundet i Sverige
http://www.rurik.se/

Rådet för syriska kurder i Sverige (EKSS)
http://www.kurdo.org/

Safariförbundet
http://srpstvo.com/

Serbiska riksförbundet
Box 5216 102 45 STOCKHOLM
E-post: janic@telia.com


Slovenska riksförbundet i Sverige
Box 237 261 23 LANDSKRONA
E-post: slovenska.riksforbundet@telia.com


Somalilands Riksförbund
Osbyringen 40 kv 163 73 SPÅNGA
E-post: awaleahmed@hotmail.com


Somaliska riksförbundet i Sverige
Box 19165 104 32 STOCKHOLM
E-post: srfs@telia.com


Spanska Riksförbundet
Harpsundsvägen 16 124 58 BANDHAGEN
E-post: faessuecia@hotmail.com


Sudanesiska Riksförbundet i Sverige
Box 4080 163 04 SPÅNGA Tel 08-795 43 93

Svensk-georgiska föreningen
http://www.georgia.se/

Svensk Turkiska Riksförbundet
Drottninggatan 26 411 14 GÖTEBORG

Sverigeesternas förbund
http://www.rel.ee/

Sverigefinska Riksförbundet
http://www.rskl.se/

Sverigefinska Synskadadeförbundet
http://www.rsnl-sfsf.com/

Sveriges Ingermanländska riksförbund
http://www.ingermanland.nu/

Sveriges internationella författarförening
http://www.immi.se/sviff/

Sveriges Romers Riksförbund Roma International
Bellmansgatan 15 Nb 118 47 Stockholm
E-post: roma_international2003@yahoo.se


Syrianska Assyriska riksförbundet i Sverige
Viksängsvägen 15 152 57 SÖDERTÄLJE
E-post: sars6755@yahoo.com/p>


Syrianska Riksförbundet i Sverige
http://www.syrianska-riks.org/

Syriska Riksförbundet i Sverige
Siktgatan 12 162 50 VÄLLINGBY
E-post: info@syrf.se


Turkiska Riksförbundet
http://home.swipnet.se/trf/ (under konstruktion)

Ungerska Riksförbundet
Ungerska Huset, Lövåsv. 12 16733 BROMMA
E-post: ab@markoarkitekt.se


Victor Jara riksförening
Box 12294102 27 STOCKHOLM Tel 08-650 01 99

Västafrikanska riksförbund i Sverige (VARS)
c/o Liberia Dujar Ass. Sweden Solidaritetsrörelsens husBarnängsg. 23
116 41 STOCKHOLM
E-post: liberia.dujar@spray.se

Ungdomar

CISV
http://www.cisv.se/

GÖTEBORGS STAD IDROTT OCH FÖRENING
Resultaten från Fritidsvaneundersökningen 2009.
http://www.frivan.goteborg.se/
LSU
http://www.lsu.se/adimo4/Site/LSU/web/
default.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1

Riksförbundet ungdom för social hälsa
http://www.rus-riks.se/om_psykisk_ohalsa.asp

Sociala Nätet
http://www.socialanatet.com/bibliotek/
bibliotek.pml?category_id=35

HÅLLBAR STADSUTVECKLING

Mistra Urban Futures i Göteborg
http://www.mistraurbanfutures.se/

Spel

Center of Visualization
http://www.center-of-visualization.org/


Finansinspektionen
http://www.fi.se/


Gothenburg Research Institute
http://gri.gu.se/

GU Göteborgs Universitet
GRO
Gränsöverskridande onlinespel
http://www.ipd.gu.se/forskning/forskningsprojekt/gro/

KK Stiftelsen
http://www.kks.se/templates/BusinessStartPage.aspx?id=14763

Mindark
http://www.mindark.se/

 


Vision Heden
Startsida 

 


SKEPPSBRON (tidig skiss)

 
 

..

...........
..........GÖTAPLATSEN .

 

 

.......................
---------
---............................-....-
........................................SÖDER OM ÄLVEN ...

...... ........................ ...........
..........................................SÖDRA ÄLVSTRANDEN

..........................................©.bilder Arne Person

.................................Vision Heden Startsida
.................................Göteborgs framtid

..........................