MEDBORGARKRAFTEN
   

.debatt

...............forum...  

sammanfattning
Skärvallsberget
Gång - och cykelstråk

Bilder

bakgrund
Medborgarförslag som innebär förbättrad tillgänglighet till Skärvallsberget

 

Skissförslag till hur berget kan göras lättillgängligare kommer inom kort att presenteras här.

Bildspel

Bilder från området


karta över området

 


utsikt mot inre Hinsholmskilen

 


del av Vässingsö

 


Hinsholmskilen med Saltholmen i fonden

 


passage

 


vy mot södra skärgården

 

NÄSTA SIDA!