MEDBORGARKRAFTEN
(ILLUSTRERADE VERSIONEN)
 
 


.
...MEDBORGARKRAFTEN

LÄNKAR

Göteborgs framtid
Göteborg 400 år
SUDEV-GBG (SPEL)
Tävling Gbg 400 år
Vision Heden Startsida

Kommunen
Göteborgs Stad
Fastighetskontoret
Park och natur
Stadsbyggnadskontoret

Trafikkontoret

Gbg stadsmuseum
Stadsdelarna
Stadsdelarna(gamla)


Västra Göteborg
I Västra Göteborg

 

Medborgarkraften


Om
Medborgarkraften
HISTORIK
DIALOGPLANERING
Dialog/interaktiv plan.
medborgarpanel
Handbok i dialog
Botkyrka
Övrigt om dialog


Startsida

Nyheter
Forum
Göteborgs Framtid

plattformar
miljöplattform
ekonomiplattform
socialplattform
konstplattform
quinta essentia


Mijlöfrågor
Naturområden
Park och Natur
Vatten

Urban forskning
Det goda boendet
Frihamnen
Gång- o cykel
Heden inledning
Heden PK
Quinta Essentia
Reservat
Stadsutveckling

Storsk.bostadsområden
Göteborg 2050

Brevlåda

Utredningar och brev:

Medborgarkraftens synpunkter på ÖPXX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyheter!

Startsidan!....Quinta essentia

 


Balans mellan översiktsplanens tre krafter är en förutsättning för att lyckas!

 

 

 

.......

 

 

 

. .................

 

 

 
 
medborgarkraften.com:s
PLATTFORM QUINTA ESSENTIA

BAKGRUND
Business Region Göteborg
ordnar ett samtal kring ikonbyggnader.

(2008-04-17)

 

 
Till vänster medborgarkraftens länkar
Ett embryo!
Lämna forslag!
 
 

Nedan internetlänkar

 

 

 

Vision Heden Startsida
Göteborgs framtid


  


  
 

..

 

.......................
---------
---......-....-©.bilder Arne Person...

...... ..........
..............