...Projekt och processer

 

 

 

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 

PROJEKT
1. Pilotprojekt avseende färjetrafiken till södra skärgården


PROCESSER

1. Utveckling av ÖP99
2. Bilparkering Saltholmen - Långedrag
3. Färjetrafiken till södra skärgården
4. Vasastaden
5. Vårt framtida Långedrag
6. Järntorgsområdet ....Bilder
7.Gullbergsvassområdet Vision
8. Södra Älvstranden från Gullbergsvass till Fiskebäck
9 ..Skeppsbron och Packhuskajen: Fiktiv stadsvandring år 2010

10. Älvstaden (Processkonst)
AKTUELLT!
11. Google earth: Göteborgsbilder
12. Gång och cykelstråk
AKTUELLT!
13. Heden
AKTUELLT!
14. Göteborgs Framtid AKTUELLT!

 

UTREDNINGAR

1.Dubbelutredning: E-post och medborgarengagemang.
2.Höghus i Göteborg
3.Demokrati
4.E-post till stadsdelarna angående tätortsnära naturområden.
5 Seniorboenden
6. Bevarandeplan för Gamla Hamnen i Långedrag
7. Förslag till promenadväg från Majnabbe till Saltholmen och Fiskebäck
...
Ur skrivelse till Länsstyrelsen författad av Ulla Sjöberg
8 .Park och rekreationsområden på Vässingsö.
AKTUELLT!
----Bilder: Grönområden på Vässingsö
AKTUELLT!
9. EMU-valet och medborgarkraften.
10.Promenadvägar på Skärvallsberget.AKTUELLT!
11.Älvstaden AKTUELLT!

 

UTVÄRDERINGAR

1. Hastighetsbegränsningen på Saltholmsgatan.

VISIONER

1. Skärgårdstrafiken: Vision 1 AKTUELLT!
2. Södra älvstranden: Gullbergsvassområdet. Vision..AKTUELLT!
3. Södra Älvstranden: Röstning om Skeppsbron.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

medborgarkraften december 2001

 

 

xx