...Process: SKÄRGÅRDSTRAFIKEN

 

 

Inledning

Under våren 2002 kommer upphandling av färjetrafiken till södra
skärgården att ske. Kontraktet kommer att träda i kraft 2003 och
gälla i fem år.

Trafikproblemen på Saltholmen har varit kända i decennier.
Den begränsade ytan samt den enda tillfarten via den trånga
Saltholmsgatan medger inte ytterligare expansion i skärgården.
Ett kommunfullmäktigebeslut för 10 år sedan, som innebar att
personterminalen skall ligga på Saltholmen begränsar södra
skärgårdens möjligheter att planera långsiktigt. En bordlagd
påbörjad detaljerad översiktsplan för Saltholmen-Långedrag
och motstridiga viljor i en mängd frågor komplicerar
förevarande upphandling.


Medborgarkraften i Älvsborg är av den uppfattningen att
en upphandling i enlighet med Trafikkontorets logistikrapport
utan ett vidhängande tillämpat forskningsprojekt inte leder
utvecklingen framåt.

Under visioner redovisas riktlinjer för ett sådant projekt som syftar
till att stimulera medborgarkraftsgrupper, enskilda medborgare,
myndigheter och beslutsfattare att tänka i nya kreativa banor.

Här kommer kontinuerligt att redovisas hur processen med ovan
uppställda visionära mål utvecklas.

 

 

     

 

Nästa sida!