.projekt och processer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 (process)

FÄRJETRAFIKEN TILL SÖDRA SKÄRGÅRDEN

Orsaken till att Stadsbyggnadskontoret 1998, i samband med den detaljerade översiktsplanen för Saltholmen-Långedrag bildade referensgrupper, var främst för att få synpunkter på hur trafiken till södra skärgården skulle kunna lösas.Preliminär tidplan förelåg.
Vi, dvs referensgruppen för stadsdelens föreningar såg arbetet, som ett tidsbegränsat projekt.Under en intensiv period utfördes ett stort antal utredningar, stormöten, diskussioner mm. Om denna period finns att läsa under bakgrund.

Referensgruppen ombildades till Medborgarkraften i Älvsborg.
Den detaljerade översiktsplanen bordlades.

Skulle allt nedlagt arbete vara till ingen nytta?
Vår idé, att inte utestänga några innebar, att såväl de enskilda hushållen, företagen, Fiskebäck, Södra skärgården, plan- och trafikmyndigheter och stadsdelsförvaltningar ständigt blev informerade och inbjudna att deltaga på våra möten.

Vi beslöt att fortsätta. Projektet hade därmed blivit en process.

På nästa sida presenteras utdrag ur Stadsbyggnadskontorets lokaliseringsutredning för fraktterminal till södra skärgården från maj 1995.

Nästa sida!

 

 

 

 

 

-