MEDBORGARKRAFTEN
(ILLUSTRERADE VERSIONEN)
 
 


.
...MEDBORGARKRAFTEN

LÄNKAR

Göteborgs framtid
Göteborg 400 år
SUDEV-GBG (SPEL)
Tävling Gbg 400 år
Vision Heden Startsida

Kommunen
Göteborg Stad
Fastighetskontoret
Park och natur

Stadsbyggnadskontoret
Trafikkontoret
Gbg stadsmuseum
Stadsdelarna

Västra Göteborg
I Västra Göteborg

 

Medborgarkraften


Om
Medborgarkraften
HISTORIK
DIALOGPLANERING
Dialog/interaktiv plan.
medborgarpanel
Handbok i dialog
Botkyrka
Övrigt om dialog


Startsida

Nyheter
Forum
Göteborgs Framtid

plattformar
miljöplattform
ekonomiplattform
socialplattform
konstplattform
quinta essentia


Mijlöfrågor
Naturområden
Park och Natur
Vatten
Solenergi
Vindkraft

Urban forskning
Det goda boendet
Frihamnen
Quinta Essentia
Reservat
Stadsutveckling

Storsk.bostadsområden
Göteborg 2050

Brevlåda

Utredningar och brev:

Medborgarkraftens synpunkter på ÖPXX

Brev till Handelskammaren o
Det Naturliga Steget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyheter!

Startsidan!

 ....Planeten Jorden

 


Balans mellan översiktsplanens tre krafter är en förutsättning för att lyckas!

 

 

 

.......

 

 

 

. .................

 

 

 
 
medborgarkraften.com:s
PLATTFORM FÖR MILJÖN

BAKGRUND
AL GORE OCH FILMEN "AN INCONVENIENT TRUTH"
OCH SVT:S SERIE PLANETEN MANAR TILL EFTERTANKE.

www.climatecrisis.net/aboutthefilm börjar med:
"Humanity is sitting on a ticking time bomb. If the vast majority of the world's scientists are right, we have
just ten years to avert a major catastrophe that could send our entire planet into a tail-spin of epic destruction involving extreme weather, floods, droughts, epidemics and killer heat waves beyond anything we have ever experienced."

"Mänskligheten sitter på en tickande bomb. Om den överväldigande majoriteten av världens forskare har rätt, har vi bara tio år på oss att förhindra en stor katastrof som kan sända hela planeten in i en spin av episk destruktion innebärande extremt väder, översvämningar, torka, epidemier och döds heta vågor bortom allt vi någonsin upplevt."

 
Till vänster medborgarkraftens länkar
Ett embryo!
Lämna forslag!
 
.Glaciärerna smälter
  Nedan internetlänkar


  

 

Allt om Vetenskap
http://www.alltomvetenskap.se

Allt om Vindkraft
Se länkar under plattform för vindkraft

Boverket
http://www.boverket.se/

Climatecrisis
http://www.climatecrisis.net/aboutthefilm/

Det Naturliga Steget
www.naturalstep.org/se/Startsida/

Ekologisk stadsdel Majornas
http://www.majeko.se

Europeiska ungdomar och miljön/milljön
http://ec.europa.eu/environment/youth/index_sv._html

Ekosofi: http://
goto.glocalnet.net/ekosofi/ekosofi%20innehall.htm

Enviromental Literacy Council
http://www.enviroliteracy.org/

EU: SCADplus Program för att stödja
icke statliga miljöorganisationer

http://europa.eu/scadplus/leg/sv/lvb/l28041.htm

Fältbiologerna
http://www.faltbiologerna.se/

GMV
Chalmers Miljövetenskapliga Centrum

http://www.chalmers.se/gmv/SV/projekt/esd_chalmers

Goda Exempel
http://www.godaexempel.nu/

Greenpeace
http://www.greenpeace.org/sweden/

Grön IT
http://www.anvandgronit.se/website2/1.0.2.0/29/1/

Gröna Bilister
http://www.gronabilister.se/
public/dokument.php?art=387&parent01=5&stat=1

Göteborgs naturskyddsförening
http://www.naturskyddsforeningen.se/kretsar-lan/bohuslan/goteborg/

Göteborgs Universitet
http://www.humeko.gu.se/grundutbildning/default.html

Håll Sverige Rent
http://www.hsr.se/sa/node.asp?node=1

Jordens Vänner
http://www.jordensvanner.se/

Läkare för miljön
http://www.dnsy.se/lfm/Globala_miljofragor/

MiljöAktuellt
http://miljoaktuellt.idg.se/

Miljödepartementet
http://www.regeringen.se/sb/d/1471

Miljöfordon
http://www.miljofordon.com/

Miljöförbundet Jordens Vänner
http://www.mjv.se/

Miljöportalen/Naturvårdsverket
http://www.miljoportalen.se

Naturvårdsverket
http://www.naturvardsverket.se/sv/

Omställning Göteborg
http://www.omstallninggoteborg.se/oms/index.php?option=com
_content&view=category&id=34%3Aomstaellninggbg&Itemid=93

Realtid/växthueffekten
http://www.realtid.se

Regeringskansliet
http://www.regeringen.se/sb/d/3358

Räddningsverket
http://www.srv.se/

SGU/Sveriges miljö
http://www.sgu.se/sgu/sv/samhalle/miljo/index.html

SRV Återvinning/Återvinning
http://www.srv-atervinning.se/

Sveriges Kommuner och Landsting/
Sveriges miljö
http://www.skl.se/bunt.asp?C=612

Svenska Miljönätet
http://www.svenskamiljonatet.se
/miljonat/vemvad/index/index.htm

Svenska Naturskyddsföreningen
http://www.snf.se/

Sveriges byggindustrier
http://www.bygg.org/
s

Sveriges Natur
http://www.snf.se/sveriges-natur/

SVT.se Planeten
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=
55174&lid=Planeten&from=menu

Swentec
swentec.info/templates/ContactList____2522.aspx?...SV

Uppsatser.se/miljöproblem
http://www.uppsatser.se/

Vattenfall/växthuseffekten
http://www.vattenfall.se

Vattenmyndigheterna/miljöproblem
http://www.vattenmyndigheterna.se/

Världsnaturfonden
http://www.wwf.se/

Västsvenska handelskammaren
www.handelskammaren.net

Wikipedia/miljöförstöring
http://sv.wikipedia.org/


Vägen Ut! kooperativet
http://vagenut.coop/

och
Blå Stället
http://www.blastallet.goteborg.se/

för utveckling av Lärjeåns Stadslandsnav i samverkan med en rad föreslagna företag som.

Terra Institute – europeiskt konsultföretag inom Hållbar affärsutveckling ?
www.terra-institute.eu/sv

Naturliga steget – nationell organisation för hållbar utveckling ?
www.thenaturalstep.org/sv/sweden

Case Studio – arkitekt och designstudio ?
www.casestudio.se

Stylt Trampoli–design-o kommunikationsföretag ?
www.stylt.se

Stadssallad – utbildnings- och designföretag för hållbara städer ?
www.stadssallad.se www.natverkstan.net

Skogjordbruk Väst – Agroforestry West – organisation för skogsträdgådr och agroforestry ? Dingle naturbruksgymnasium – Naturbruksutbildningar ?

Ur Skog Laboratory – utveckling för kulturföretag med inriktning på trä och design ?

Nätverkstan – ett av Sveriges främsta resurscentrum för kulturföretagare m.fl. ?

Coompanion – rådgivningsorganisation för kooperativa företag ?
www.coompanion.se

Hela Sverige Skall Leva i Göteborgs regionen – samordnar lokala utvecklingsgrupper. ? Hushållningssällskapet Väst -¨organisation för att främja landsbygdens näringar. ?
www.helasverige.se/goteborgsregionen

Föreningen Världsbyn – verkar för utveckling av en världsby lokalt. ?
www.hs-vast.hush.se

Angereds Kamelcenter - Kamelcenter och utvecklingscenter för kamelnäringen i Sverige.
www.angeredskamelcenter.se


Några internationellt intressanta publika medskapande anläggningar för hållbar utveckling, ekologi, hållbar energianvändning, utbildning, folkbildning och grön affärsutveckling.

Centre for Alternative Technology CAT i Wales
http://www.cat.org.uk/

Eden i Cornwall
Eden Project, Cornwall
http://www.edenproject.com/visit

Energiakademiet på Samsö i Danmark
http://energiakademiet.dk/

Folkecenter i Danmark
Nordisk Folkecenter:
http://www.folkecenter.dk

Artefact i Tyskland
http://www.artefact.de/e/index.htm


Vision Heden Startsida
Göteborgs framtid

 
 

..

 

.......................
---------
---......-....- ...

...... ..........
...........................© bilder Arne Person
............