medborgarkraften.com .................................Långedrag 2007- 04 - 12

Till Regionchef Joacim Carlson

Handelskammaren
Box 5253
402 25 Göteborg

..........................................................Likalydande mejl

.........................................................Till Karl- Henrik Robért.

..........................................................Det Naturliga Steget
..........................................................kerstin.abrahamsson@thenaturalstep.org

Konkurrenskraft/bärkraft/medborgarkraft i balans

är en mycket viktig målsättning i Göteborgs nästa översiktsplan. Citaten nedan visar detta.

”Bristerna i den sociala dimensionens utveckling utgör dock ett hot, inte bara mot sammanhållningen i Göteborgssamhället utan också mot den ekonomiska tillväxten.” och ”För våra framtida utmaningar i en hållbar utveckling krävs nya och okonventionella lösningar.”

Jag har i dagarna inlämnat Medborgarkraften i Älvsborgs synpunkter på samrådsmaterialet. Resonemanget vi för leder fram till en lösning på kommunens problem. För genomförandet erfordras representativa organisationer för de tre krafterna. Handelskammaren och Det Naturliga Steget tillskrivs därför i detta initialskede för råd och synpunkter.

Jag bifogar våra synpunkter och ställer några frågor.

Är vårt förslag genomförbart, är det önskvärt?
Har ni förslag på hur debatten skall föras vidare och hur en sådan plattform kan utformas?

Kontaktpersoner?
Har ni möjlighet att innan 1 maj till byggnadsnämnden inlämna era synpunkter på samverkan mellan krafterna? För att tända debatten!

Historik:

Medborgarkraften i Älvsborgs växte fram ur en kommunal referensgrupp för föreningarna i Älvsborg i samband med den fördjupade översiktsplanen för Saltholmen – Långedrag 1998. Arbetet kom att engagera hundratals medborgare. (Verksamheten är dokumenterad i rapporter och på hemsidan www.medborgarkraften.com). Vi är partipolitiskt obundna och arbetar ideellt. För att nå ut till alla och inte vara styrda av någon bestämdes att vi skulle fungera som ett nätverk. Jag är tacksam för Era synpunkter och tips snarast.

Hälsningar

Arne Person