..MEDBORGARKRAFTEN

LÄNKAR

Göteborgs framtid
Göteborg 400 år
SUDEV-GBG (SPEL)
Tävling Gbg 400 år
Vision Heden Startsida

Kommunen
Göteborg Stad
Fastighetskontoret
Park och natur

Stadsbyggnadskontoret
Trafikkontoret
Gbg stadsmuseum
Stadsdelarna

Västra Göteborg
I Västra Göteborg

 

Medborgarkraften


Om
Medborgarkraften
HISTORIK
DIALOGPLANERING
Dialog/interaktiv plan.
medborgarpanel
Handbok i dialog
Botkyrka
Övrigt om dialog


Startsida

Nyheter
Forum
Göteborgs Framtid

Kulturgruppen
Naturområden
Utredningar:

Gång- och cykelvägar

Göteborgs Framtid

Gång- och kulturstigar. Bildspel från 2006

Bevarandeplan för Gamla Hamnen i Långedrag

Förslag till promenadväg från Majnabbe till Saltholmen och Fiskebäck

Park och rekreationsområden på Vässingsö.

Bilder: Grönområden på Vässingsö

Promenadvägar på Skärvallsberget.

E-post till stadsdelarna angående tätortsnära naturområden.

Andra utredningar

 

 

PARK OCH NATUR


 

medborgarkraften.com:s
PLATTFORM FÖR PARK OCH NATUR

....

INLEDNING
I Park och Naturs Parkprogram som antogs 12 mars 2007 har

"fem strategier formulerats för att ta vara på de fantastiska möjligheter som finns för att Göteborg ska bli en ännu mer upplevelserik parkstad och en föregångare inom stadsplanering".

"Parkprogrammet är startskottet för ett utvecklingsarbete som fortsätter med framtagande av parkplaner".

"Landskapet och människan, i kombination. Det är förutsättningen för Göteborgs tillkomst och framtid".

Medborgarkraften spelar stor roll för resultat.

 

Till vänster redovisas länkar till medverkande organisationer samt till medborgarkraftens utredningar och bildspel.

Nedan redovisas länkar till aktuella händelser.
____________________________

Utdrag ur Park och Naturs Parkprogram

Medborgarkraftens synpunkter på ÖPXX

Kultur och Naturstigar kring Hinsholmskilen

Gång- och cykelbro över Göta älv

Gång- och cykelvägar

Göteborgs Framtid

Göteborgs naturskyddsförening