..MEDBORGARKRAFTEN

LÄNKAR

Vision Heden Startsida
Göteborgs framtid

Världen
Google earth

Staten
Boverket

Kommunen
Göteborg Stad
Fastighetskontoret
Park och natur
Stadsbyggnadskontoret
Trafikkontoret

Gbg stadsmuseum
Stadsdelarna

 


Älvsborg
SDN Älvsborg
Hembygdsföreningen
Medborgarkraften
Egnahemsföreningen

 


Medborgarkraften
Startsida

Kulturgruppen
Naturområden
Utredningar:

Gång- och kulturstigar. Bildspel från 2006

Bevarandeplan för Gamla Hamnen i Långedrag

Förslag till promenadväg från Majnabbe till Saltholmen och Fiskebäck

Park och rekreationsområden på Vässingsö.

Bilder: Grönområden på Vässingsö

Promenadvägar på Skärvallsberget.

E-post till stadsdelarna angående tätortsnära naturområden.

Andra utredningar

 

MEDBORGARKRAFTEN
(ILLUSTRERADE VERSIONEN)

KULTURHISTORISK VÄRDEFULL BEBYGGELSE

 

medborgarkraften.com:s
PLATTFORM FÖR
KULTURHISTORISK VÄRDEFULL BEBYGGELSE

....

INLEDNING

Boverket har särskilt ansvar för God bebyggd miljö, ett av 16 miljökvalitetsmål som antagits av riksdagen.

Ett utdrag ur Boverkets underlagsrapport till fördjupad utvärdering av
God bebyggd miljö 2007 finns att läsa på nästa sida!

Boverket föreslår bland annat att prioritera stöd till lokalt förankrade ideella intresseorganisationer. Medborgarkraften kan således få spela en stor roll för resultatet.

__________________________________________ nästa sida!

 

Till vänster redovisas länkar till organisationer samt till medborgarkraftens utredningar och bildspel.

Nedan redovisas länkar till aktuella händelser.
____________________________

Utdrag ur Boverkets underlagsrapport till fördjupad utvärdering av
God bebyggd miljö 2007


Hela rapporten i pdf-format kan hämtas från Boverkets hemsida
http://www.boverket.se/templates/Page.aspx?id=1460&epslanguage=SV

Utdrag ur Park och Naturs Parkprogram

Göteborg som kulturhuvudstad

Götaplatsen

Landsarkivet i Göteborg

Saltholmen

Skanstorget

Stadsbiblioteket i Göteborg

Vasastaden

 

Vision Heden Startsida
Göteborgs framtid