. 

Processkonstverk nr 25
Göteborgs
400-årsjubileum år 2021
Från human kapital till finansiellt kapital

 

.MEDBORGARKRAFTEN
...FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN).
..... ......... .............FÖREGÅENDE ...
NÄSTA

  

STEG 2 ÅTGÄRD 7

STEG 2 ÅTGÄRD 7


Åtgärd 7steg 2
Verka för att alla 10 nya stadsdelarna får
ett kulturhus och att dessa arbetar för att
få medborgarkraften i balans med de övriga krafterna.

Kvarstår Utredning påbörjad!..........


KULTURHUS SAKNAS,
MEN FÖRSLAG FINNS

 

Lundby

Kulturhus i Lundby (Förslag)
http://www.hdk.gu.se/sv/
student/elisabeth-akerblom

 


På föreningssidan finns en lista
över kulturhusen i Göteborg.
Listan!
...........................................

 


KOMPLETT KULTURHUS SAKNAS
FÖRSLAG SAKNAS

 


Av denna framgår att av de 10
nya stadsdelarna saknas kulturhus
i följande.
......................................

 


Södra Skärgården -
Tynnered -
Älvsborg


Anm.

Tynnereds kulturhus/Opalgården, Stora salen

Saknar bibliotek!

Kulturgrupp/ÄEF i samverkan med
medborgarkraften och VFH
finns, men lokal saknas.

 

KULTURHUS SAKNAS,
MEN PÅ GÅNG!
 


Bergsjön

Bergsjöns Kulturhusförening
www.kulturhusibergsjon.se


Det har talats länge om att Bergsjön behöver ett kulturhus och en samlingsplatser där Bergsjöborna kan mötas. Nu har Bergsjöns stadsdelsnämnd sagt sig vara beredd att avsätta ett ekonomiskt utrymme motsvarande en miljon kronor i driftsbidrag till ett kulturhus i Bergsjön. Om bidraget blir verklighetskulle bygget kunna starta i maj och stå färdigt 2011.
Källa. Tidningen Nordost
Mer ur tidningen
....................................................

 
För att samtliga stadsdelar skall kunna arbeta på samma villkor är det angeläget att alla har fungerande mötesplatser!
 


För hållbar stadsutveckling krävs medborgarnas medverkan.

För att nå ut till alla kan kulturhusen
få en viktig uppgift.

 

Linnéstaden-Majorna
Unga får nytt kulturhus i Majorna
Efter år av sökande har Majorna, Linnéstaden och Centrum äntligen hittat platsen för ett gemensamt
kultur- och fritidshus för unga. Sommaren 2011 ska den gamla Djurgårdsskolan i Majorna vara inflyttningsklar.
....................................................
 
 


Processkonstverkets alla steg
ställs ut i samband med jubileet
2021, virtuell och/eller reellt.

Tillbaka till stadsdelarna 2010


Centrum
Unga får nytt kulturhus i Majorna
Efter år av sökande har Majorna, Linnéstaden och Centrum äntligen hittat platsen för ett gemensamt
kultur- och fritidshus för unga. Sommaren 2011 ska den gamla Djurgårdsskolan i Majorna vara inflyttningsklar.
....................................................
  

TILL PROCESSKONSTVERKETS STARTSIDA!
.