. 

Processkonstverk nr 25
Göteborgs
400-årsjubileum år 2021
Från human kapital till finansiellt kapital

 

.MEDBORGARKRAFTEN
...FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN).
..... ......... .............FÖREGÅENDE ...
NÄSTA

  

ÅTGÄRDER STEG 2 FRÅN STEG 1

ÅTGÄRDER STEG 2 NYA


Åtgärd 5 steg 1
De nya stadsdelsnämnderna kontaktas
.
så snart de är tillsatta.
Genomfört


Åtgärd 4 steg 2
Fördjupad information till föreningar,
organisationer och myndigheter
.
Under arbete

  


Åtgärd 8
steg 1
Verka för att varje stadsdel upprättar
en egen medborgarkraftsorganisation.

Stadsdelarnas utvecklingschefer har tiilskrivits med begäran om att uppmuntra medborgarna att aktivera sig.


Åtgärd 5 steg 2
Efterfråga medborgarsynpunkter på processkonstverkets syfte och mål.
Kvarstår

 


Åtgärd 6 steg 2
Initiera medborgarna att med några ord
beskriva sin situation och framtidsdrömmar
med syftet att till jubileet kunna ha en rik dokumentation om utvecklingen av medborgarkraften eller det "sociala
kapitalet".

Kvarstår

 


Åtgärd 9

Verka för att stadsdelarnas
föreningar engagerar sig i processen.

.
Kvarstår

 
 
Åtgärd 10
Kontakta alla sakägare ...
.Kvarstår
Åtgärd 7steg 2
Verka för att alla 10 nya stadsdelarna får
ett kulturhus och att dessa arbetar för att
få medborgarkraften i balans med de övriga krafterna.

I kommunstyrelsen fattades det den 16 mars beslut om att genomföra en kulturhusutredning i Göteborg.
 

ÅTGÄRDER STEG 2 NYA

Åtgärd 1 steg 2

Upprätta interimhemsidor för medborgarkraften i de nya stadsdelarna.
Genomfört
 


Åtgärd 8 steg 2
Starta upp ett nytt processkonstverk avseende Utveckling av ett datorspel för att nå ut till medborgarna och få fart på förberedelserna inför 400-årsjubileet.
Genomfört Läs PK

 

Åtgärd 2 steg 2
Upprätta special hemsidor för medborgarkraften avseende vissa platser.
Genomfört
 
 


Processkonstverkets alla steg
ställs ut i samband med jubileet
2021, virtuell och/eller reellt.

Tillbaka till stadsdelarna 2010


Åtgärd 3 steg 2
Panoramiokartor täckande respektive stadsdel /platser införs med bilder för att öka kunskapen om Göteborg.
Genomfört
  

TILL PROCESSKONSTVERKETS STARTSIDA!

Bookmark and Share
.