. 

Processkonstverk nr 25
Göteborgs
400-årsjubileum år 2021
Från human kapital till finansiellt kapital

 

.MEDBORGARKRAFTEN
...FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN).
..... ......... ...............FÖREGÅENDE ...
NÄSTA


ÅTGÄRDER
STEG 1
 

Åtgärd 7
Verka för att Skeppsbron blir ett
pilotområde för pröving av diverse idéer
.för hållbar stadsutveckling
som kan ingå
i jubileumsutställningen.under 2021.

.
Kvarstår
...


Åtgärd 1
Tillse att Plan och Bygglagen kompletteras med .ekonomiska konsekvensbeskrivningar.
.Skrivelse till regeringen insänd
.Skrivelse till regeringen!

 

Åtgärd 8
Verka för att varje stadsdel upprättar
en egen medborgarkraftsorganisation.

Stadsdelarnas utvecklingschefer har tiilskrivits med begäran om att uppmuntra medborgarna att aktivera sig.

 

Åtgärd 2
Tillse att nya detaljplaner som saknar .
.
behövlig social och/eller ekonomisk
konsekvensbeskrivning
inte antas
.

Detaljplan för Skeppsbron saknar dylika.

Synpunkt insänd
Till byggnadsnämnden! och komplettering.
...

 

Åtgärd 9
Verka för att stadsdelarnas
föreningar engagerar sig i processen.

Kvarstår

  
Åtgärd 3
Uppsöka och kontakta organisationer och medborgare som har idéer om
Göteborgs 400-årsjubileum
.
.Kulturverkstan kontaktad
.
Läs under brev!


Åtgärd 10
.
Kontakta alla sakägare
.Kvarstår
  
Åtgärd 4
Kommunens beredningsgrupp,
Stadskansliet.och Göteborg o Co informeras.
Genomfört
Läs under brev!

Åtgärd 11
Upprätta plattform för EXPO2010 i Shanghai
för analys av utställningens innehåll till gagn för
400-årsjubileet

Genomfört

  
Åtgärd 5
De nya stadsdelsnämnderna kontaktas
.
så snart de är tillsatta.
Genomfört
Önskemål om nästa stegs åtgärder
Tillvarata det sociala kapitalet.
Tillmötesgå Bergsjöns kulturförenings idé om kulturhus i Bergsjön.
  
Åtgärd 6
Informera om visionerna om Hedens framtid.
Stadsbyggnadskontoret informerat..
Synpunkter och förslag på kommunens
program för Heden och Avenyn
..


Processkonstverkets alla steg ställs ut i samband med jubileet 2021, virtuell och/eller reellt.

Nästa till steg 2

  

TILL PROCESSKONSTVERKETS STARTSIDA!

Bookmark and Share
.