. 

Processkonstverk nr 25
Göteborgs
400-årsjubileum år 2021
Från human kapital till finansiellt kapital

 

.MEDBORGARKRAFTEN
...FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN).
..... ......... ...............FÖREGÅENDE ...
NÄSTA


DEFINITION AV
BEGREPPET PROCESSKONST


Processkonst är en konstform där verkets budskap eller urform utvecklat från ett embryo förverkligas i en process under medverkan av uttolkare.

 


Tänkaren:

Resonemanget innebär att stadsdelarna
formas efter dess invånare. Göteborg
"De små stadsdelarnas stad lever vidare.
Ingen stadsdel är den andra lik.
En spännande mångsidig stad.

Genom att eftersträva kraftbalans inom regionen blr den i mindre grad beronde av
"negtiv omgivningspåverkan".

Mot den positiva däremot öppnar den sig.
Den levererar en mångfald och är öppen
för innovationer vilket kommer till utryck
i "Tornet" processkonstverkets virtuella
byggnad för kraftbalanseringen.

Hot blir möjligheter
Blickarna riktas utåt. Vi ser rmöjligheter
att tillgodogöra oss större mängd solenergi
som innebär att vi kan försörja en allt större befolkningsmängd om tillväxten inte går att hejda.


Framtidens tillvaratagande av solenergin
med hjälp av nanoteknik?

En utveckling av pågående månhabitater
kan innebära möjligheter till ekologiska bosättningar utanför städerna.

Farhågorna minskar därmed för okontrollerbara täta megastäder som lätt blir följden om trenden "tät blandstad" får utvercklas utan
att studera konsekvenserna och alternativen

Dagens syn på hur städerna skall utvecklas hållbart kan få en ny dimension.

 

Tankegångar


...
I varje medborgares hjärna finns embryon
till budskap som kan utvecklas.

Humant kapital! .................Kärnan!

 
 

I möten genom diskussioner skapas
Socialt kapital!...... Kulturella industrier!

Lokala mötesplatser
och kulturhus

.......................Kulturhus i stadsdelarna
 Med balansering av deltagande krafter för hållbar stadsutveckling skapas ..G
kreativa industrier och aktiviteter.

Central mötesplats

..........................Anläggning i centrum

 


Processkonstverkets alla steg ställs ut i samband med jubileet 2021, virtuell och/eller reellt.

Nästa till steg 1

 
Resultat:
De kreativa verksamheterna
ger resten av ekonomin och det
finansiella kapitalet.
  

TILL PROCESSKONSTVERKETS AKTUELLA STEG! ..
 
Bookmark and Share
.