. 

Processkonstverk nr 25
Göteborgs
400-årsjubileum år 2021
Från human kapital till finansiellt kapital

 

.MEDBORGARKRAFTEN
...FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN).
..... ......... ...............FÖREGÅENDE ...
NÄSTA

  
FIGURERNA PÅ OLSKROKS GAVELN TALAR.


VERKSTÄLLAREN

Besluten är tagna och erforderliga handlingar och tillstånd är färdiga.
Verkställ!


 


DEN LYHÖRDE

Eftersöker ständigt ny "flaskpost".

Hållbar utveckling, uthållig tillväxt, krafter i balans, tät blandstad och trängselskatt är budskapen i flaskposten från omvärlden denna gång samt en
demokratiutredning från år 2000.


 


STÖDJAREN

Beslutsfattarna ser till att verkställandet inte äventyras.

 


KREATÖREN

Samhällsplanerarna arbetar fram översikts- och detaljplaner.

 


BEJAKAREN

Medborgarna förlitar sig på experterna
och bejakar.

 


ANNONSÖREN

Samråd och utställningar genomförs.
Rapporter och annonser utarbetas för att få medborgarnas stöd.

 


TVIVLAREN/TÄNKAREN

Några är eftertänksamma.
De vet att livet inte är statiskt.
De ser bristerna och söker lösningar.

Konsekvenserna? Demokratiutredningens budskap om medborgarmedverkan?
De senaste vetenskapliga rönen?
Segregationen? Sysselsättningen?
Etc.

 

REDOGÖRAREN

Genomförandehandlingar med tidplaner, finansiering och organisation tas fram
och redogörs för.

 


DEN LYHÖRDE

Eftersöker ständigt ny "flaskpost".

Det sociala perspektivet och kapitalet,
nanoteknik, nya ekonomier,
kultur, arkitektur,full sysselsättning, urbana modellstudier, virtuella miljöer
är några av de nya budskapen.

 


BILDER FRÅN
GAVELMÅLNINGEN I OLSKROKEN

 


Processen fortsätter!
NÄSTA!

  

TILL PROCESSKONSTVERKETS STARTSIDA!
.