.debatt

...............forum...
sammanfattning
TYCKANDENccc
Inom området finns i princip bara fyra områden som är kvar att bebygga.
Nedan finns sammanställt några av de tyckanden som noterats.


bakgrund
Det framhålls ibland värdet av "pratet " som en värdefull källa för skapande. Här redovisas lite prat som kan vara till nytta för dem som vill hjälpa till att skapa förslag till Långedrags framtid.

Långedragsudden
1. Vid sekelskiftet var området populärt för sina
solnedgångar och bad. Idag finns det många andra
likvärdiga ställen, som bättre kan ställa upp på de krav
dagens publik har.

2. En restaurang där är omöjlig att få ekonomi i.
Jag föreslår ett minnesmärke på platsen som minner
om gamla tider samt några vindskyddade soffor.

3. Eftersom området inte längre är så attraktivt för
göteborgarna bör det utnyttjas för älvsborgsborna.
Då blir det i alla fall några som kan glädjas åt utsikten.

4. Verksamheten på Långedragsudden bör vara
knuten till bad, båtar och segling.
Varför inte anlägga en måttfull restauranganläggning
som har detta som tema.
Nu när man gör museum av OskarII:s fort och
gångförbindelse finns med Långedragsudden vore
det väl inte fel att göra en liten utställning om det
gamla och nya Långedrag. Om varven och
båtbyggarna om badlivet,regattorna och solnedgångarna.

5. Dagens koncept på en fungerande restaurang passar
inte in på Långedrag.
Morgondagens koncept kanske passar bättre.
Hur kan ett sådant se ut?
Vi har naturtillgångarna. Vi har en lång och intressant
historia om baden seglingarna och varven.
Vi får förmodligen (Genom Länsstyrelsen) ett omfattande
naturreservat utmed kusten med skötselplan.
Området kommer att göras tillgängligt genom
anläggande av gång och cykelleder från centrum.
Fortet blir museum. Utbyggnaden på norra älvstranden
innebär ett tillskott av småbåtar. En gästhamn med
bunkring i Långedrag kan nog därmed ses som oundviklig.
Regeringen uppmanar kommunerna att se över
seniorboendet och seniorservicen.
Demokratiutredningen och stadsdelsnämnden vill ha
mötesplatser. Boende i stadsdelen vill ha platsen
uppsnyggad och försedd med en restaurang.
Fastighetsägaren vill bygga och söker intressent.
En blandning av alla sorters besökare till en eftersökt
mötesplats ligger i linje med myndigheternas
planering
och minskar inte möjligheterna att få ekonomi i
anläggningen.

6. Torslanda får nu ett kulturhus. Frölunda har sitt.
Är det inte dags att Älvsborg också får ett.
Långedragsudden skulle väl passa förträffligt.

7. Ett mindre konferenshotell skulle vara en
behövlig injektion i ett område som håller på att
somna in.

8.En serviceanläggning för seniorer skulle kunna vara stommen för en restauranganläggning på Långedragsudden.

9. I stadsdelen är det problem med klotter och vandalism. Hur skulle det vara att få med ungdomen att skapa en anläggning på Långedrag som inte bara vänder sig till den äldre publiken.

10. För att få området populärt kan man inte bara satsa på den äldre generationen. En lagom blandning av lite av varje. En anläggning som successivt kan anpassas till tidens behov. Det tror jag på.

11. Ett stort problem i dagens Älvsborg är lämpliga bostäder åt alla de åldringar som nu tvingas bo kvar i sina stora villor. Hur Långedragsuddens disponeras kan få stor betydelse för hela älvsborg.

Palmsundsområdet
1. Varför inte gräva upp Palmsundet igen!
2. Bilparkeringen i berget och de fria ytorna görs till park.
3. Utmed berget finns det plats för seniorboenden.

 

Inre Hinsholmskilen
1. Det är av stor betydelse att man från Saltholmsgatan kan se kilen.
2. Mindre seniorboende i nordöstra hörnet plus fritidsaktiviteter för i första hand älvsborgsborna.

Saltholmen
1. En gästhamn i stället för fasta båtplatser skulle innebära ett positivt tillskott av turister utan bil.
2. Ett berggarage skulle innebära att nuvarande parkering skulle kunna iordningställas till park.
3. Utkik med enklare servering på Saltholmsberget.
4. Den i rapport 1 omnämnda friskvårdsanläggningen bör förverkligas.

 

Tillbaka till introduktionen!