.debatt

...............forum...
sammanfattning
IDÉER,VISIONER och FÖRSLAG

1+1=3
bakgrund

Södra skärgårdens trafikgrupp
Förslag till lösning: Dela trafiken på 2 platser i Göteborg.
Se Vilka är vi!

Medborgarkraftens vision nr1
Färjetrafiken: Terminaler vid Skeppsbron och Färjenäs.
Se
Färjor till city, vision1!

Långedrag 2004, vision
Se
Seniorboende, Hinsholmskilen!

Vårt framtida Långedrag
Medborgarnas vision som successivt kommer att växa fram.
På den här sidan kommer efterhand information om utvecklingen av visionen att redovisas.

Förslag till enkät
Se Enkät

Funderingar kring seniorboende i Älvsborg
Se under seniorer!

 

 

Tillbaka till introduktionen!