.debatt

...............forum...

sammanfattningc
FYRA BEBYGGBARA OMRÅDEN
Här kommer efterhand att redovisas förslag till användning av respektive områden.

· Långedragsudden:
Detaljplanen anger restaurangverksamhet.

· Palmsundsområdet:
Detaljplanen anger kiosk och bilservice

· Hinsholmskilen:
Detaljplanen anger fritidsändamål.

· Saltholmen:
Detaljplanen anger trafikändamål.

bakgrund

 

 

Tillbaka till introduktionen!