.debatt

...............forum...

sammanfattning
ÅLÄGGANDEN OCH FAKTA
Internationellt:
Agenda 21 och G8GOL
Regeringen:

Fördjupa folkstyrelsen

Äldreberedningen. Senior 2005
Tätortsnära naturområden
Kommunstyrelsen:
Beslut om demokratiplan.
Medborgarkraften i översiktsplanen
Stadsdelsnämnderna :
Demokratiplan.
Måldokument 2003

bakgrund

 

G8 Government Online County Comments
A selection of brief public comments and reactions from official representatives of the participating countries in the G8 GOL initiative. Frank Mcdonough, Deputy Associate Administrator, Office of Intergovernmental AffairsWith the rapid growth of Internet and the World Wide Web, governments at all levels see the possibilities. A new form of governance is emerging. One term for it is "electronic democracy."Every national, state, and local government has made a major commitment to the possibilities offered by Internet and the Web. The G8 Government On-Line program sponsored a one year effort to solicit and present important Government On-Line and Democracy experiences and ideas. The 17 papers in the new publication coupled with the important bibliography will add to the wide discourse on the broad area often referred to as "electronic democracy."Olov Östberg of the Statskontoret in Sweden and Steven Clift of the State of Minnesota in the United States led the project. The studies represent work in 17 different city, state, or national governments. The European Union providing a cross-nation perspective did an additional study.The information in the 17 papers generally falls into two categories summarized in this introduction. The complete report is available for inspection at:

Regeringen
Ur
Värna och fördjupa folkstyrelsen
Nr 5

Regeringen har den 17 januari 2002 beslutat om demokratipropositionen med namnet Demokrati för det nya seklet. En långsiktig strategi presenteras för att värna och fördjupa folkstyrelsen. Strategin kommer att utgöra en av hörnstenarna i den samlade demokratipolitiken. Syftet är att värna den representativa demokratin och stimulera ett medborgardeltagande även mellan valen.

Kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna

Stadsdelsnämnderna har kommunstyrelsens uppdrag "att utforma demokratiprogram och att årligen utvärdera dem med syfte att öka demokratin i stadsdelen. Programmet skall visa hur nämnden avser att arbeta för ökad demokrati och hur man i respektive verksamhet skall arbeta med frågorna."

Tillbaka till introduktionen!