.
  
 
 
 

VILJEDOKUMENT

Medborgarkraften.com vill verka för hållbar utveckling enligt Brundtlandsrapportens definition.

Vi tolkar den som en uppmaning till kraftbalans och utforskar därför vägar för att erhålla en sådan.

Med helheten som utgångspunkt arbetas för bättre sociala villkor och medborgarinflytande.

Med människan i centrum tror vi att en
förstärkt medborgarkraft som initiativtagare till kraftsamverkan mellan kulturen/konsten/forskningen och de övriga krafterna är lösningen för måluppfyllelse i rätt tid.


..........Till mer om medborgarkraften
...........................................................................

 
 
 
 
 
     
  
   
   
         

............ . .

 .......
  

 

 

 

,,

 

.......... 
  
    
 
          
 


........................................................ .... ..

..
....
........

 


FreeCounter by JoesPC.com

 

 

 

 

 

 

 

<.

...

Nyheter