.
  
 
 
 

Medborgarkraften i �lvsborg
är ett n�tverk med hemsidan
www.medborgarkraften.com o org

Medborgarkraften
Medborgarkraften är ett partipolitiskt oberoende ideellt nätverk och forum som verkar för den kraftbalans som ger hållbar samhällsutveckling. Varje människa har rätt till yttrande, åsiktsfrihet och delaktighet i samhällsutvecklingen. Nätverket verkar med utgångspunkt därifrån, som underlättare, interagerande mellan gräsrötter, myndigheter, miljö- och marknadskrafter. Kulturen och de sociala frågorna ser vi som viktiga, parallellt med den fysiska planeringen, som hittills varit förhärskande. Ett mål är att alla stadsdelar och kommuner inom regionen skapar sina egna medborgarkraftsnätverk i samverkan.
Hemsida: www.medborgarkraften.com
Säte: stadsdelen Älvsborg i Göteborg


Det bildades ursprungligen 1998 av Stadsbyggnadskontoret som en referensgrupp för föreningar i Älvsborg i samband med arbetet med den detaljerade �versiktsplanen f�r Saltholmen - L�ngedrag.

När planarbetet bordlades ombildades referensgruppen till Medborgarkraften i Älvsborg och har sedan dess levt vidare som nätverk med hemsida. De lokala frågorna har efterhand utökats till att även omfatta de stora frågorna om regionens och kommunens utveckling.
Dessa frågor redovisas i första hand på hemsidan och i mejl till nätverket.

Styrelsen består av två personer:
ordförande och sekreterare.
Sekreteraren är dessutom webmaster för hemsidan.

Nätverket är partipolitiskt obundet och alla som önskar kan bli medlemmar i nätverket och lämna synpunkter eller delta aktivt. Mejla till
styrelsen@medborgarkraften.com

Till medborgarkraftsbegreppet
...........................................................................

 
 
 
 
 
     
  
   
   
         

............ . .

 .....
  

 

 

 

,,

 

.......... 
  
    
 
          
 


........................................................ .... ..

..
..... ...... ...
. .till Medborgarkraften i Älvsborg
....
........

 


FreeCounter by JoesPC.com

 

 

 

 

 

 

 

<.

...

Nyheter