.
  
 
 
 

Medborgarkraftens forum för stadsbyggnads-
frågor i Göteborg är avsett som ett verktyg för medborgarna att i överensstämmelse med demokratipropositionen "Demokrati för det
nya seklet" värna och fördjupa folkstyrelsen.

.....................................................Medborgarkraften i Älvsborg
...................................Definition av begreppet medborgarkraft
..................................Ideologi och organisation ( ur rapporter)
........
....................................
Allmänt........................................ ..

Definition av begreppet medborgarkraft
Demokratipropositionen
medborgarkraften i ÖP för Göteborg........................Nästa sida
...........................................................................

 
 
 
 
 
     
  
   
   
         

............ . .

 ......till huvudmenyn ....
  

 

 

 

,,

 

.......... 
  
    
 
          
 


........................................................ .... ..

..
..... ...... ...Välkommen!.
. .till Medborgarkraften i Älvsborg
....
........

 


FreeCounter by JoesPC.com

 

 

 

 

 

 

 

<.

...

Nyheter