....
  
 
 
 


MEDBORGARKRAFTEN (UR ÖP99)
BETONAR VILJAN ATT GE ALLA ETT AKTIVT OCH
MENINGSFULLT LIV. DET STÅR FÖR MÄNNISKORS
MÖJLIGHET TILL PERSONLIG UTVECKLING OCH
DERAS LIVSKVALITET I EKONOMISKT, SOCIALT
OCH KULTURELLT AVSEENDE. MEDBORGARKRAFT
SKAPAS INTE GENOM SJÄLVA STADSBYGGANDET
MEN PÅVERKAS AV STADENS STRUKTUR OCH
GESTALTNING. BEGREPPET BETONAR ATT STADEN
INTE BARA ÄR EN FYSISK STRUKTUR UTAN,
KANSKE FRÄMST, SUMMAN AV DESS MEDBORGARE.

 
 
 
 
 
     
  
   
   
         
................................................Nästa sida!
  

........
..... .
.

 ......till huvudmenyn
....
 
 

 

 

 

,,

 

............ 
    
  
 
         
 


.
........................................................ .... ..

..
..... ...... ...Välkommen!.
..till Medborgarkraften i Älvsborg

, ....
........

 

 

 

 

 

 

 
FreeCounter by JoesPC.com

Nyheter