.

 

 

 

                   
           
     
 
   

.HOLISTIC ASSOCIATION SOCIAL SCIENCE PARK
...........................HASSP

   
   
   
 
   
 
 

AKTUELLT
Bookmark and Share

 

START

 

   
 
 
 

2016-02-17
HASSP: Länkar!

 

   

 

HASSP-gruppen

   

 

 

PROGRAM
KOMMER VINTERN 2017

PROGRAM  
   

2016-09-26

PROCESSKONSTVERK HASSP rev 2016

Betänkande uppväxling!

 

   

HASSP: Samrådsredogörelsen utsänd till dem som hade synpunkter,

Samrådsredogörelsen!

.
   

PK36 SOCIAL SCIENCE PARK

Läs det pågående processkonstverket och lämna synpunkter! PK36

   
3xScience Park + Social Science Park

Mejl har gått ut till samhällsföreträdare som Kommunstyrelsen och kommunens samtliga utvecklingsledare.
Lösningen: En Social Science Park

Läs
HEDEN I FRAMTIDEN
3xScience Park +
Social Science Park
   

nsänd pdf till
CITY PLANNER - HEDEN
HEDEN I FRAMTIDEN

HEDEN SOM CENTRAL SOCIAL MÖTEPLATS
OCH SCIENCE PARK
FÖR REGIONEN

 

   

Göteborg 400 år
Läs om detta

 
 
       
 
 

Vision Centrala Älvstaden
Läs om detta

   

Definitioner av begreppet "blandstad"
Läs!

   

Göteborgs
400-årsjubileum

Till steg 3 start Frihamnen

   

Göteborgs
400-årsjubileum

Till steg 2 start

   

Den Goda Staden
Till innehåll

Till Processen!

Saltholmen-Långedrag (Möte)

Heden innehåll
Heden (start)
Heden (Tornet)

.
 
 

ÖVRIGT
Göteborgs framtid
habitat
konsekvensbeskrivningar

mötesplatser

molnet (mötesplats)

solenergi
virtuell bank
förtätning

ÖVRIGT
 
   
PROCESSKONSTEN PÅ
GALLERIARNE
.....PROCESSKONST
.. ...
 
           
..
.        
           
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   

 

 
   
   
   
 
   

 

 
 
 
   
   
 
   
 
   
 
   
   
   
 
   

   

   
 
   
   
   

 

 

 


 

   

 

 
   

 

   
   
   
 
 

 

 

 

,,

 

     
 
    .        
   
                 
 
      .........  
 

... .

............ ...........
                     

 

 
 
 
     
     
 

<.

...........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
bin/Count.cgi"border-"0">

x

Nyheter