.

 

 

 

                   
           
     
 
   

..........

   
   
   
 
   
 
 

AKTUELLT
Bookmark and Share

 

 

START

 

   
 
 
 

FRIHAMNSDAGARNA 2023............................DEN DANSANDE GUDEN JANUS
................................SOM KAN SE ÅT ALLA HÅLL
.................... ..VISAR OSS VÄGEN TILL METAVERSE
..... .................................DET ÄR INTE MOLL

DEN DANANDE GUDEN JANOS VISAR OSS VÄGEN ORTOM

 

SKANSTORGET FÖRSLAG TILL LÖSNING

 

 

 

 

 

   

2020-06-18
BISKOPSGÅRDENS VATTENTORN

MEJL TILL GÖTEBORG 400 ÅR

   

2016-09-26

PROCESSKONSTVERK HASSP rev 2016

Betänkande uppväxling!

   

2016-04-06

PROJEKT STENSTADEN MINNEN 2016

   

2016-02-17
HASSP: Länkar!

 

   
Temporära bostäder i Göteborg
Ett förtydligande av medborgarkraftens syfte.
.FÖRTYDLIGANDE
   

HASSP: Samrådsredogörelsen utsänd till dem som hade synpunkter,

Samrådsredogörelsen!

   
HISINGSBRON SOM SLUSSBRO
Ett Göteborg 400-år förslag.
Kan vara aktuellt i samband med
förslaget om sluss under bron.
Se videon på Youtube!
   

ÖPPNA GÖTEBORG BILDAS

Holger Wassgren!

 

   
 

PK36 SOCIAL SCIENCE PARK

Läs det pågående processkonstverket och lämna synpunkter! PK36

 
       
 
 

BOSTADSDAGEN

STADEN VI VILL HA m fl BJUDER IN
Deltagande är gratis. Mat finnas till självkostnadspris.
Anmäl dig genom att skicka ett mail till: stadenvivillha@gmail.com
NÄR? 26 oktober 2013
VAR? Göteborgs Stadsmuseum
TID? 10-17.00 föreläsningar och workshop

   

Paneldebatt på Avenyn om Avenyn den 7 maj 2013

Debatten inspirerade till att mejla om förslaget, som finns redovisat här och som lämnats in till Göteborg & Co som förslag till Göteborg 400 år
.

Läs mejlet!

   

3xScience Park + Social Science Park

Mejl har gått ut till samhällsföreträdare som Kommunstyrelsen och kommunens samtliga utvecklingsledare.
Lösningen: En Social Science Park

Läs
HEDEN I FRAMTIDEN

3xScience Park +
Social Science Park

 

   

nsänd pdf till
CITY PLANNER - HEDEN
HEDEN I FRAMTIDEN

HEDEN SOM CENTRAL SOCIAL MÖTEPLATS
OCH SCIENCE PARK
FÖR REGIONEN

.
 
   

PROCESSKONSTEN PÅ
GALLERIARNE
.....PROCESSKONST
.. ...
 
           
   
MEDBORGARKRAFTEN ÄR NU MEDLEM I MR-FORUM VÄST MR-Forum Väst
..
.        
           
   
 
INBJUDAN TILL INFORMATION
OM STADEN VI VILL HA
STADEN VIVILLHA
 
   
 
 
   
GÖTEBORGS UNIVERSITET
UTBYGGNAD
FÖRSLAG
AV MEDBORGARKRAFTEN
UTSÄNT!
 
 
EKOLOGISK STADSDEL MAJORNA
Slutkonferens 2012 -01 -24
ESM
VIDEO DEL1!
VIDEO DEL2!
   

WORLDWIDE JELLY WEEK
Bergsjön 2012 01-19

Se video på you Tube!

   
SALTHOLMEN PARKERING
Läs!
   
CENTRALA ÄLVSTADEN
(FÖRSLAG)
Läs!
   

GÖTEBORG 400 ÅR
GÖTEBORG & CO (FÖRSLAG)
Läs!

Hedenförslagen

 
 
GRÅBERGET
FÖRTÄTNING
LäS!
   
DIALOGPLANERING
LäS!
   
Göteborg 400 år
Läs om detta
   
Vision Centrala Älvstaden
Läs om detta
   
Vinga Vind
Länkar!
Göteborg Energi vindkraft

Samrådsunderlag Vinga Vind

Vindkraft Länkar!

Kartor som visar området
Göteborg Energi har rådighet över idag!
   
Program för detaljplaner Norra Masthugget
Medborgarkraftens synpunkter har sänts in till Byggnadsnämnden
Läs synpunkterna!
   
Definitioner av begreppet "blandstad"
Läs!
   
Mail till föreningar,riksförbund,
stadsdelsnämnder och
kommunstyrelsen

MEJL

   
Göteborgs
400-årsjubileum

Till steg 3 start Frihamnen
   
Göteborgs
400-årsjubileum

Till steg 2 start
   

Planen EU 2020
Till Nyheter 2010-03-03!

 

 

 


   

Göteborgs
400-årsjubileum

Till Inledning

   

Den Goda Staden
Till innehåll

Till Processen!

Saltholmen-Långedrag (Möte)

Heden innehåll
Heden (start)
Heden (Tornet)

   
ÖVRIGT
Göteborgs framtid
habitat
konsekvensbeskrivningar

mötesplatser

molnet (mötesplats)

solenergi
virtuell bank
förtätning
 
   
 
 

 

 

 

,,

 

     
 
    .        
   
                 
 
      .........  
 

... .

............ ...........
                     

 

 
 
 
     
     
 

<.

...........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
bin/Count.cgi"border-"0">

x

Nyheter