..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)

...

.....GÖTEBORG 400 ÅR; FÖRSLAG TILL GÖTEBORG & CO:

{ ..................FÖRSLAG.........................1}


NÄTVERKSFÖRSLAG

Rubrik
Några förslag från Medborgarkraftens nätverk

Inledning
Jubileets huvudtema ska vara hållbar utveckling för hela regionen, trots rönen om världsutvecklingens oförutsägbarhet. Göteborg skall bli en inkluderande öppen regionkärna. Alla stadsdelar medverkar. Kreativitet, trafik, gästfrihet, trivsel, skönhet och medborgarinflytande sätts högt.


Beskrivning
Många idéer, synpunkter och förslag av övergripande, vetenskaplig och visionär karaktär såväl som speciella har tillförts hemsidan, som kan gagna jubileet. En del har bearbetats och redovisats som separata förslag. Andra redovisas här gruppvis.

Helheten
En motsvarighet till lagen om miljökonsekvensbeskrivningar saknas för den sociala dimensionen. En sådan lag skulle gagna den goda medborgaranda som krävs för hållbar utveckling. Regeringen har tillskrivits, men agerar inte.
Göteborg & Co skulle kunna inkludera en sådan begäran i sin slutrapport.

Inriktningen att mer satsa på turisterna än på regioninvånarna har ifrågasatts.

Lokalt
Varje stadsdel bör tänka igenom hur den kan medverka i jubileet.
Älvsborg har en lång innehållsrik kustremsa som inför jubileet kan utvecklas positivt.

Skönhet
Avenyn och Gasklockan nämns som exempel på bristfällig omtanke om befintliga miljöer och byggnader.

"Som ett led i försköningen av vår på sina håll så fula stad - riv den rostiga gasklockan eller måla om den. Alternativt - bygg om den till bostäder som det fattas många utav."
"Helhetsgreppet för Kungsportsavenyn verkar våra politiker har glömt."

Trafik
Västlänkens sträckning under känsliga centrala bevarandeområden, konsekvenserna för Södra älvstrandens utbyggnad samt kostnaderna ifrågasätts. En bättre lösning borde kunna presenteras år 2021.

Trafikstråk av alla slag såväl ovan som under mark bör utformas så att stans karaktär uppvisas på ett positivt och inbjudande sätt.

Bostäder
Nya former av korttidsboenden, provisoriska såväl som permanenta, för studier, stadsutveckling, turistande, miljöombyte och jubileer utvecklas.
Trivsel och mötesplatser:
Gång- och cykelstråket utmed Södra älvstranden från city via Långedrag till Askim bör utvecklas. Åtkomsten till älven är viktig.
"Det är synd att musiken tystnat på Långedrag. Vi hade behövt det kontaktnätet."

Miljö
En grotesk vindkraftverksanläggning i Hakefjorden med 15-20st 150 meter höga torn som kommer att förfula vår världsunika inseglingsmiljö och vår fantastiskt vackra innerskärgård samt sprida buller till Brännöbor får inte genomföras.

Gästfrihet
Det första intrycket av en stad ska vara positivt och välkomnande.


Bilparkering
Parkeringsvakternas, parkeringsautomaternas och trafikföreskrifternas brister påtalas.
Gästhamnar för småbåtar och kryssningsfartyg:
Överkorsade gästhamnskyltar ersätts inför jubileet med hänvisningsskyltar till inbjudande gästhamnar.
De större kryssningsfartygens gäster når inte stans kärna. Besvärliga bussningar dit kan ersättas med "hemföringsbåtar" med guidning och förtäring.

Deltagande
"Västra Göteborg" har alltför liten kontakt med medborgarna i utvecklingen av stadsdelen.
"Få yngre arkitekter och samhällsplanerare engagerar sig i stans utveckling. De innovationer och det planeringsdjup, som erfordras för att Göteborg som regioncentrum skall få internationell uppmärksamhet som framtidstad riskerar därmed att utebli. Dessa kategorier bör uppmuntras till deltagande."
{2}

...

 

  5}

 

FÖRSLAG..INNEHÅLL

FÖRSLAG.................

FÖRSLAG NÄTVERKET
. Här är du!.

....
FÖRSLAG 1
FÖRSLAG 2
.
FÖRSLAG 3
FÖRSLAG 4
FÖRSLAG 5
FÖRSLAG 6
FÖRSLAG 7
FÖRSLAG 8..
FÖRSLAG 9
FÖRSLAG 10
FÖRSLAG 11

FÖRSLAG 12
FÖRSLAG 13.
FÖRSLAG 14.
FÖRSLAG 15....
FÖRSLAG 16
FÖRSLAG 17
FÖRSLAG 18
FÖRSLAG 19
FÖRSLAG 20
FÖRSLAG 21
FÖRSLAG 22
FÖRSLAG 23
FÖRSLAG 24
FÖRSLAG 25
FÖRSLAG 26
FÖRSLAG 27

FÖRSLAG 28
FÖRSLAG 29
FÖRSLAG 30
FÖRSLAG 31
FÖRSLAG 32
FÖRSLAG 33
FÖRSLAG 34
FÖRSLAG 35

....................

 

SYNPUNKTER!......................Nästa!

© Arne Person.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker