..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)

....
..

....


.......GÖTEBORG 400 ÅR; FÖRSLAG TILL GÖTEBORG & CO:

{ ..................FÖRSLAG.........................1}


 

62

Rubrik
BID Business Improvment District

Inledning
För att stimulera göteborgarna till att bli delaktiga i Göteborgs omdaning till en världsledande stad i hållbar utveckling kan BID vara ett bra redskap för finansiering av intressanta projekt. Hedens omdaning till en Science Park
t ex som kommer att stärka hela centrum söder om Vallgraven.

Beskrivning

Definition:(Källa: Internet)
Ett Business Improvement District (BID) är en lokal organisation i vilket affärsverksamheterna inom ett definierad område väljer att betala en tilläggsskatt för att skapa förbättringar för det allmännas bästa och för driften.

Historia (Källa: Internet)
BIDs kom till i Toronto, Ontario, Canada i slutet av 1960-talet och har senare dykt upp över hela Canada och USA men även i New Zealand, South Africa, Jamaica, Serbia, Albania, England och Wales med fler.
Det finns 57 BIDs inom New York City. I Calgary finns nio zoner och tio i Edmonton.

Sedan tidigt 70-tal har cityområden över hela Nordamerika använt BID som ett hjälpmedel för förnyelse. Detta kraftfulla redskap tillåter en skatt på egendom inom ett definierat område. Intäkten från denna skatt används för att finansiera en rad servicefunktioner inkluderande säkerhet, försvar, handel, ekonomisk utveckling, parkering och andra speciella ändamål.

Det finns en praktisk arbetsmanual för Business Improvement Districts som visar hur man bäst planerar, organiserar och finansierar BIDs, vilken service som erfordras och hur de fungerar och styrs. Den innehåller exempel på lagstiftning, olika typer av skatter och budgetar och verkliga data från över 100 BIDs.

Heden som ett socialt Science Park kommer att ge det gamla centrumområdet omfattande Avenyn, Korsvägen och Evenemangsstråket en lysande framtid trots att cityområdet förflyttas till de nya områdena utmed älven "Centrala Älvstaden". Detta gagnar idén att få dessa områden att gå samman i ett BID Business Improving District för att investera i projektet tillsammans med övriga organisationer som kommer att etableras på Heden.

 

  5}

 

FÖRSLAG..INNEHÅLL

FÖRSLAG.


FÖRSLAG NÄTVERKET

...
FÖRSLAG 1

FÖRSLAG 2
.
FÖRSLAG 3
FÖRSLAG 4
FÖRSLAG 5
FÖRSLAG 6
FÖRSLAG 7
FÖRSLAG 8..
FÖRSLAG 9
FÖRSLAG 10
FÖRSLAG 11

FÖRSLAG 12
FÖRSLAG 13.
FÖRSLAG 14.
FÖRSLAG 15....
FÖRSLAG 16
FÖRSLAG 17

FÖRSLAG 18
FÖRSLAG 19
FÖRSLAG 20
FÖRSLAG 21
FÖRSLAG 22
FÖRSLAG 23
FÖRSLAG 24
FÖRSLAG 25
FÖRSLAG 26
FÖRSLAG 27

FÖRSLAG 28
FÖRSLAG 29
FÖRSLAG 30
FÖRSLAG 31
FÖRSLAG 32
FÖRSLAG 33
FÖRSLAG 34
FÖRSLAG 35

FÖRSLAG 36
FÖRSLAG 37
FÖRSLAG 38
FÖRSLAG 39
FÖRSLAG 40
FÖRSLAG 41
FÖRSLAG 42
FÖRSLAG 43
FÖRSLAG 44..................
FÖRSLAG 45
FÖRSLAG 46
FÖRSLAG 47

FÖRSLAG 48..
FÖRSLAG 49
FÖRSLAG 50
FÖRSLAG 51

FÖRSLAG 52
FÖRSLAG 53
FÖRSLAG 54
FÖRSLAG 55
FÖRSLAG 56
FÖRSLAG 57
FÖRSLAG 58
FÖRSLAG 59
FÖRSLAG 60
FÖRSLAG 61
FÖRSLAG 62........... Här är du!.
FÖRSLAG 63
.

FÖRSLAG 64-65

 

SYNPUNKTER!......................Nästa!

© Arne Person.

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker

 

 


. .....................