..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)

....
..

..

.......GÖTEBORG 400 ÅR; FÖRSLAG TILL GÖTEBORG & CO:

{ ..................FÖRSLAG.........................1}


61

Rubrik
Inkubator inom Science Park Heden

Inledning
Förslaget "Heden som social mötesplats" inkluderar en massa funktioner vars syfte är att förstärka den sociala dimensionen. Bland annat föreslås en inkubator med sådant syfte. Detta förslag utvecklar idén.

 

Beskrivning
En inkubatorer erbjuder en dynamisk process för utveckling av människor, affärer och företag. En inkubator ska bistå entreprenörer med aktiv och anpassad managementsupport, finansiella, tekniska och kommersiella nätverk samt en kreativ tillväxtmiljö med tillhörande kontorsservice.

Ett nystartat företag kan få hyra en kontorsplats, men inte bara få ett kontor, utan även utbildning, nätverk, coachning och vägledning.

I Göteborg finns flera olika aktörer som tillhandahåller rådgivning, lokaler, affärsutvecklingssupport, samt kontakter med finansiärer och finansiering när någon är på väg att starta företag eller behöver hjälp att utveckla sin affärsverksamhet. Exempelvis:
• BREWHOUSE INCUBATOR
• CHALMERS INNOVATION
• ENCUBATOR? FRAMTIDENS FÖRETAG
• GU HOLDING? SAHLGRENSKA SCIENCE PARK

Förslaget innebär en komplettering av dessa med sådana speciellt inriktade på hållbar utveckling med människan i centrum.

Begreppet innovationssytem lanserades i början av 1990-talet och betraktades som en traditionell linjär innovationsmodell, där en vetenskaplig upptäckt användes och tillämpades i nya processer och produkter. Forskning har dock visat att innovationer sällan sker på detta linjära sätt, utan att de oftast skapas i interaktion mellan olika aktörer. Idag betraktas innovationssystem som en miljö med korsvis befruktning mellan olika medverkande krafter som skapar, sprider och tar i anspråk ny teknik och ny kunskap.

Tanken med förslaget är att utveckla befintliga system. Inom Science Park Heden ska samtliga "krafter" delta och balansera varandra. Diverse konsekvensbeskrivningar inkluderande sociala ska göra inkubatorverksamheten effektivare än dagens.

Enligt färska uppgifter visar det sig att det i Sverige idag är få unga som startar eget jfr övriga Europa.
Genom Science Park Heden är målet att såväl Staten som olika typer av medborgarkraftsorganisationer ska hjälpa till ekonomiskt för att få fram livskraftiga företag.


....

  5 }

 

FÖRSLAG..INNEHÅLL

FÖRSLAG.


FÖRSLAG NÄTVERKET

...
FÖRSLAG 1

FÖRSLAG 2
.
FÖRSLAG 3
FÖRSLAG 4
FÖRSLAG 5
FÖRSLAG 6
FÖRSLAG 7
FÖRSLAG 8..
FÖRSLAG 9
FÖRSLAG 10
FÖRSLAG 11

FÖRSLAG 12
FÖRSLAG 13.
FÖRSLAG 14.
FÖRSLAG 15....
FÖRSLAG 16
FÖRSLAG 17

FÖRSLAG 18
FÖRSLAG 19
FÖRSLAG 20
FÖRSLAG 21
FÖRSLAG 22
FÖRSLAG 23
FÖRSLAG 24
FÖRSLAG 25
FÖRSLAG 26
FÖRSLAG 27

FÖRSLAG 28
FÖRSLAG 29
FÖRSLAG 30
FÖRSLAG 31
FÖRSLAG 32
FÖRSLAG 33
FÖRSLAG 34
FÖRSLAG 35

FÖRSLAG 36
FÖRSLAG 37
FÖRSLAG 38
FÖRSLAG 39
FÖRSLAG 40
FÖRSLAG 41
FÖRSLAG 42
FÖRSLAG 43
FÖRSLAG 44

FÖRSLAG 45
FÖRSLAG 46
FÖRSLAG 47

FÖRSLAG 48..
FÖRSLAG 49
FÖRSLAG 50
FÖRSLAG 51

FÖRSLAG 52
FÖRSLAG 53
FÖRSLAG 54
FÖRSLAG 55
FÖRSLAG 56
FÖRSLAG 57
FÖRSLAG 58
FÖRSLAG 59
FÖRSLAG 60
FÖRSLAG 61............ Här är du!
FÖRSLAG 62
FÖRSLAG 63

.

FÖRSLAG 64-65

. .....................

 

SYNPUNKTER!......................Nästa!

© Arne Person.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker