..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)

...
.. .MÅNHABITAT


Boplats Rymden
Utställningen arrangerades av Chalmers tillsammans med Vetenskapsfestivalen........GÖTEBORG 400 ÅR; FÖRSLAG TILL GÖTEBORG & CO:

{ ..................FÖRSLAG.........................1}


54

Rubrik
Månhabitat - Urbanhabitat

Inledning
Chalmers månhabitat vid vetenskapsfestivalen 2009 blir utgångspunkt för utvecklandet av en likvärdig bostad i ett modernt hållbart stadslandskap. För att inte utarma landsbygden och för att finna enkla bostäder för varierande miljöer är sådan forskning angelägen.

Beskrivning
Månhabitaten fungerar för längre vistelser i rymden utan tillgång till förnödenheter utifrån.
En utveckling av miljöhusen och rymdhabitaten till att bli i princip självförsörjande enheter i balans socialt, ekonomiskt och ekologiskt är önskvärt.

Inför jubileet kan sådana utvecklas och presenteras inom jubileumsområdet i olika miljöer. I luften, på marken, på vattnet och under vattenytan. Fasta och rörliga. Förpackade och uppbyggda.

Sådana bostäder skulle kunna bli en ny exportprodukt till utsatta områden världen över.

Under jubileumsåret kan sådana av varierande typer vara stationerade på Hedens Terrasser inom Science Park området. (Läs förslaget) Även på den nya Göta älvbron om den konstrueras enligt inlämnat förslag där utrymme för sådana medges.

Om forskningen slår väl ut kan sådana fungera inom t ex Gullbergsvassområdet, som självständiga eller i varierande 3D-strukturer för att få önskvärd rumslighet.

 


.


 

 

  5}

 

FÖRSLAG..INNEHÅLL

FÖRSLAG.


FÖRSLAG NÄTVERKET

...
FÖRSLAG 1

FÖRSLAG 2
.
FÖRSLAG 3
FÖRSLAG 4
FÖRSLAG 5
FÖRSLAG 6
FÖRSLAG 7
FÖRSLAG 8..
FÖRSLAG 9
FÖRSLAG 10
FÖRSLAG 11

FÖRSLAG 12
FÖRSLAG 13.
FÖRSLAG 14.
FÖRSLAG 15....
FÖRSLAG 16
FÖRSLAG 17

FÖRSLAG 18
FÖRSLAG 19
FÖRSLAG 20
FÖRSLAG 21
FÖRSLAG 22
FÖRSLAG 23
FÖRSLAG 24
FÖRSLAG 25
FÖRSLAG 26
FÖRSLAG 27

FÖRSLAG 28
FÖRSLAG 29
FÖRSLAG 30
FÖRSLAG 31
FÖRSLAG 32
FÖRSLAG 33
FÖRSLAG 34
FÖRSLAG 35

FÖRSLAG 36
FÖRSLAG 37
FÖRSLAG 38
FÖRSLAG 39
FÖRSLAG 40
FÖRSLAG 41
FÖRSLAG 42
FÖRSLAG 43
FÖRSLAG 44

FÖRSLAG 45.
FÖRSLAG 46
FÖRSLAG 47

FÖRSLAG 48
FÖRSLAG 49
FÖRSLAG 50
FÖRSLAG 51
............. Här är du!
FÖRSLAG 52
FÖRSLAG 53
FÖRSLAG 54
FÖRSLAG 55
.

FÖRSLAG 56-65

.....................

 

SYNPUNKTER!......................Nästa!

© Arne Person.

 

eXTReMe Tracker