..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)

.
.........GÖTEBORG 400 ÅR; FÖRSLAG TILL GÖTEBORG & CO:

{ ..................FÖRSLAG.........................1}


51

Rubrik
Verktygsgata för social utveckling

Inledning
En gata lämpligen ingående i Science Park Hedens
terrasser där varje volym representerar något verktyg
för samhällsutvecklingen genom tiderna. Dagens och morgondagens ges extra utrymme.

Beskrivning
För att Göteborg ska kunna utvecklas till en världsledande stad för hållbar utveckling erfordras kunskap om de verktyg som står till förfogande då, nu och i framtiden.

Utvecklingen går mot ett allt större medborgardeltagande
och därmed ställs krav på tillgänglighet och förståelse av
de hjälpmedel som står till förfogande för olika kategorier av medborgare, som härkomst, ålder, handikapp, livsstil osv.

Genom att visualisera dem och låta medborgarna pröva på ökar intresset för samhällets utveckling. Det blir betydelsefullt och viktigt att själv bli delaktig
.

Några exempel på verktyg i samhällsplaneringen för stärkande av den sociala kraften:

Medborgaranda, valutasystem, livsstilar, politiska styrmedel, trafikstrategier, hälsa, sport, SPA, handikappredskap, livsåskådningar, materialsorter, transportmedel, säkerhetsverktyg, ljussättning, redskap för hållbar
mobilitet, människan, redskap för äldre , redskap för barn och ungdom, hjärnan, minnet metod för kraftbalans, levador, interaktiv dialogplanering, processkonst, fraktaler, visualisering, spel, virtuella framtidsmodeller, upplevelsen av en plats, hobby m. m.

Områdets vetenskapliga verktyg hämtas från både tekniska, naturvetenskapliga, humanvetenskapliga och samhällsvetenskapliga discipliner.

Genom möjligheterna att själva pröva på samt att bidra med egna innovativa verktyg blir gatan en pulserande mötesplats.

Video: Sierpinski Triangeln på You Tube
http://youtu.be/wdWaKJj0vrc 

 
 

 

  5}

 

FÖRSLAG..INNEHÅLL

FÖRSLAG.


FÖRSLAG NÄTVERKET

...
FÖRSLAG 1

FÖRSLAG 2
.
FÖRSLAG 3
FÖRSLAG 4
FÖRSLAG 5
FÖRSLAG 6
FÖRSLAG 7
FÖRSLAG 8..
FÖRSLAG 9
FÖRSLAG 10
FÖRSLAG 11

FÖRSLAG 12
FÖRSLAG 13.
FÖRSLAG 14.
FÖRSLAG 15....
FÖRSLAG 16
FÖRSLAG 17

FÖRSLAG 18
FÖRSLAG 19
FÖRSLAG 20
FÖRSLAG 21
FÖRSLAG 22
FÖRSLAG 23
FÖRSLAG 24
FÖRSLAG 25
FÖRSLAG 26
FÖRSLAG 27

FÖRSLAG 28
FÖRSLAG 29
FÖRSLAG 30
FÖRSLAG 31
FÖRSLAG 32
FÖRSLAG 33
FÖRSLAG 34
FÖRSLAG 35

FÖRSLAG 36
FÖRSLAG 37
FÖRSLAG 38
FÖRSLAG 39
FÖRSLAG 40
FÖRSLAG 41
FÖRSLAG 42
FÖRSLAG 43
FÖRSLAG 44

FÖRSLAG 45
FÖRSLAG 46
FÖRSLAG 47
............. Här är du!.
FÖRSLAG 48
FÖRSLAG 49
FÖRSLAG 50
FÖRSLAG 51

FÖRSLAG 52
FÖRSLAG 53
FÖRSLAG 54
FÖRSLAG 55
.

FÖRSLAG 56-65

. .....................

 

SYNPUNKTER!......................Nästa!

© Arne Person.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker