..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)

....
.........GÖTEBORG 400 ÅR; FÖRSLAG TILL GÖTEBORG & CO:

{ ..................FÖRSLAG.........................1}


48

Rubrik
Sätt färg på Göteborg II- Gasklockan

Inledning
Inför VM i friidrott 1995 anordnades en färgsättningstävling.
Inför 2021 skulle en fortsättning på den kunna äga rum.
Flera av dåvarande objekt blev aldrig färgsatta. Det gäller bland annat Gasklockan.

Beskrivning
Många förslag till Göteborg 400 år föreslår att Gasklockan skall bemålas och belysas samt få ett för medborgarna betydelsefullt innehåll.

Ett av objekten vid färgsättningstävlingen inför VM 1995 var Gasklockan.

Ur min beskrivning till färgsättningen av Gasklockan är följande hämtat.

"Budskap visualiseras för allmänheten. Av helheten ska framgå att det är fråga om en livsprocess. Inget slutligt utan något föränderligt, vilket alla övermålningar ska vittna om. Allas bilder ska få presenteras. Ekologiska färger ska användas. Fasaden ska fungera som en kommunikation mellan människor för att påverka, väcka, stimulera eller förarga. Det ska bli en debatt som gäller livet och livsbetingelserna idag. Vid färgsättningen ska beaktas att Gasklockan ska väcka känslor såväl på stort betraktelseavstånd som nära inpå...
Klockans inre arrangeras som centrum för M´LEVA- processen med bl a utställningshallar för åskådliggörandet av den fortlöpande stadsförnyelsen.

Trapporna och gångarna runt Klockan "Levadan" glasas in och öppnas för publik, som på nära håll kan delta i stadsförnyelsen. Man vandrar i ett kretslopp via hisstornet utmed gångarna och alla originalmålningarna ned till markplanet via tunnlar och Gasklockans inre med alla slag av konstupplevelser.

Mottot för mitt förslag var M´LEVA där M står för mandala helhetssymbolen för alla kretslopp. M` står för "De små stadsdelarnas stad" och M`zab utgör namnet på en stadsbildning i Algeriet som inspirerat arkitekten le Corbusier... Leva står för att leva i motsatts till att överleva, samt för processens valuta. Det står även för levada, vattenfördelningskanalerna på Madeira.

Bakgrund: På 60-talet ställdes krav om ett vidgat kulturbegrepp. Man började tala om kommunikation dels mellan människor, dels mellan människor och samhällets institutioner. Fritids - och kulturaktiviteter skulle ses som en samhällelig kraft...

En ny kultur måste få växa fram såväl underifrån som ovanifrån som grund för en långsiktigt hållbar utveckling. Det vi i samverkan måste få fram nu är ett samhälle att leva i inte ett att överleva i.

Trots denna insikt har vi segregation, getton, social nedrustning, utslagning, vandalism, och brottslighet. Varför?...

Processkonsten kan bli ett redskap för mobiliseringen och ett komplement till forskningen för att få samhällsutvecklingen att ligga i fas med människans utveckling."

Slut på citaten.

Gasklockan var tänkt som medborgarkraftens högborg.
I stället för spridning av gas till stans alla delar sprids medborgakraft.
Gasklockans historik skulle inkluderas i utställningarna, liksom konserter av olika slag.

Flera av Centrala älvstadens Rivercity grupper föreslår ett tillvaratagande och förädling av det befintliga där så är möjligt för att få variation och kontinuitet i utvecklingen.

Gasklockan är ett av många exempel som med relativt enkla medel skulle kunna iordningställas inför jubileet med ett attraktiv yttre såväl som inre, med förslagsvis processkonst för hållbar utveckling som stomme.


.

 

  5}

 

FÖRSLAG..INNEHÅLL

FÖRSLAG.


FÖRSLAG NÄTVERKET

...
FÖRSLAG 1

FÖRSLAG 2
.
FÖRSLAG 3
FÖRSLAG 4
FÖRSLAG 5
FÖRSLAG 6
FÖRSLAG 7
FÖRSLAG 8..
FÖRSLAG 9
FÖRSLAG 10
FÖRSLAG 11

FÖRSLAG 12
FÖRSLAG 13.
FÖRSLAG 14.
FÖRSLAG 15....
FÖRSLAG 16
FÖRSLAG 17

FÖRSLAG 18
FÖRSLAG 19
FÖRSLAG 20
FÖRSLAG 21
FÖRSLAG 22
FÖRSLAG 23
FÖRSLAG 24
FÖRSLAG 25
FÖRSLAG 26
FÖRSLAG 27

FÖRSLAG 28
FÖRSLAG 29
FÖRSLAG 30
FÖRSLAG 31
FÖRSLAG 32
FÖRSLAG 33
FÖRSLAG 34
FÖRSLAG 35

FÖRSLAG 36
FÖRSLAG 37
FÖRSLAG 38
FÖRSLAG 39
FÖRSLAG 40
FÖRSLAG 41
FÖRSLAG 42
FÖRSLAG 43
FÖRSLAG 44

FÖRSLAG 45
FÖRSLAG 46
FÖRSLAG 47

FÖRSLAG 48............. Här är du!.
FÖRSLAG 49
FÖRSLAG 50
FÖRSLAG 51

FÖRSLAG 52
FÖRSLAG 53
FÖRSLAG 54
FÖRSLAG 55
.

FÖRSLAG 56-65

.....................

 

SYNPUNKTER!......................Nästa!

© Arne Person.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker