..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)

....
.. .LYOMVÄRLDENS HUS VID SKEPPSBRON.......GÖTEBORG 400 ÅR; FÖRSLAG TILL GÖTEBORG & CO:

{ ..................FÖRSLAG.........................1}


45

Rubrik
Basarer för kraftprocesser

Inledning
En ny "yngelplats" för framtidens affärsmän. En innovationernas marknadsplats där medborgarna kan delta i utvecklingen av varierande slag av affärsidéer.

Beskrivning
Ur
Skeppsbron och Packhuskajen: Fiktiv stadsvandring år 2010
inlämnad till Vision Södra älvstranden, som fortfarande är aktuell. Det kompletta förslaget se www.medborgarkraften.com

Vi har Basarerna i fonden. En rad med stadsbåtar ligger förtöjda vid stenstranden. Sorlet lockar. Byggnaden är låg i modern stil. Den utgörs av ett stort skärmtak uppburet av ett stort antal master oregelbundet utplacerade. Varje mast representerar en "kraftprocess".

Spårvagnen går rakt igenom dess västra del som blivit en viktig hållplats vid älven och en tillgång för anläggningen.

Packhusplatsen behöver denna kompletterande anläggning. Vi går in i den. Förutom försäljningsytor finns ett flertal kaféer och barer. Den inre gården som båtarna kan lägga till vid används på olika sätt beroende på vad som är aktuellt för dagen. Med Residenset i fonden får platsen en särpräglad atmosfär.

I samband med diskussionerna om Kronans Masthamn kom idén upp att här anlägga en modern variant av de nu rivna basarerna vid Kungstorget där många av Göteborgs främsta affärsmän började sin verksamhet. Här skulle det bli en ny "yngelplats" för framtidens affärsmän. Idén genomfördes. Det blev succé. Hit förs nu allehanda varor med hjälp av de nya stadsbåtarna för att auktioneras ut eller försäljas...

..
..Basarerna med sjösättningar av kraftprocesser

Sorlet, stämningen, produkterna, processidéerna, barerna, diskussionerna och auktionerna håller oss kvar länge.
Jag hör att man på prov använder lokalmynt. Guiden berättar:

Kommunen har infört en lokalvaluta som endast gäller för processerna. De medverkande får en timpeng. När en process "sjösätts" vet man hur mycket arbete som lagts ned och vad utgångsbudet ska vara vid auktionen eller försäljningen. Processvalutan kan inlösas till svensk valuta. Kreatörerna garanteras därmed lön för sin möda. En klok stimulansåtgärd från kommunen. Detta får ung som gammal att göra sitt bästa för att bidra med något i uppbyggnaden av det nya Göteborg. Man tycker det är roligt att arbeta.

Vi kommer ut på Packhusplatsen framför kasinot...
Guiden förklarar:

Ett viktigt programkrav var att platsen inte bara ska fungera som ett båtmuseum. Dess areal har därför inte expanderat här. Turer med gamla båtar anordnas i stället till museets filialer utmed älven.

Göteborg skulle markeras som en vital stad. Detta har förverkligats. Här på torget ställs nominerade "kraftprocesser" ut för att medborgarna varje vecka ska kunna rösta fram idéprocesser för vidare bearbetning...

En teaterpråm angör!

Guiden berättar mer om tankegången att dölja de fula bergssprängningarna och samtidigt tillskapa en regn- och vindskyddad förbindelse mellan Nordstadstorget till Skeppsbrotorget. Han beskriver idén med vattenfallet och generatorn och förklarar att det vi går på är en vatten-fördelare som ingår som element i "kraftprocessen".
Den kallas för "Levadan" efter de på Madeira.
Området har blivit en turistattraktion. På slänten utmed "Levadan" finns ett flertal små serveringar med levande musik. Under anlägg
ningens skal innehålls såväl bil- som spårväg samt p-platser.


Packhuskajen 1860


Packhuskajen 2021


Teaterflotte
Packhuskajen 2010
 

 

  5}

 

FÖRSLAG..INNEHÅLL

FÖRSLAG.


FÖRSLAG NÄTVERKET

...
FÖRSLAG 1

FÖRSLAG 2
.
FÖRSLAG 3
FÖRSLAG 4
FÖRSLAG 5
FÖRSLAG 6
FÖRSLAG 7
FÖRSLAG 8..
FÖRSLAG 9
FÖRSLAG 10
FÖRSLAG 11

FÖRSLAG 12
FÖRSLAG 13.
FÖRSLAG 14.
FÖRSLAG 15....
FÖRSLAG 16
FÖRSLAG 17

FÖRSLAG 18
FÖRSLAG 19
FÖRSLAG 20
FÖRSLAG 21
FÖRSLAG 22
FÖRSLAG 23
FÖRSLAG 24
FÖRSLAG 25
FÖRSLAG 26
FÖRSLAG 27

FÖRSLAG 28
FÖRSLAG 29
FÖRSLAG 30
FÖRSLAG 31
FÖRSLAG 32
FÖRSLAG 33
FÖRSLAG 34
FÖRSLAG 35

FÖRSLAG 36
FÖRSLAG 37
FÖRSLAG 38
FÖRSLAG 39
FÖRSLAG 40
FÖRSLAG 41
FÖRSLAG 42
FÖRSLAG 43
FÖRSLAG 44

FÖRSLAG 45............. Här är du!.
FÖRSLAG 46
FÖRSLAG 47

FÖRSLAG 48
FÖRSLAG 49
FÖRSLAG 50
FÖRSLAG 51

FÖRSLAG 52
FÖRSLAG 53
FÖRSLAG 54
FÖRSLAG 55
.

FÖRSLAG 56-65

....................

 

SYNPUNKTER!......................Nästa!

© Arne Person.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker