..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)

......
.......LYCKA!


.......GÖTEBORG 400 ÅR; FÖRSLAG TILL GÖTEBORG & CO:

{ ..................FÖRSLAG.........................1}


44

Rubrik
Lycka + Science Park Heden

Inledning
En definition av lycka! "Verklig lycka är inte kopplad till materiella ting och är helt oberoende av yttre villkor." För att Göteborg skall bli världsbäst i samhällsplanering krävs ett Hjärnans och Känslornas hus för att få den kompletta kunskap som erfordras för hållbar utveckling.

Beskrivning
Science Park Heden ( Läs förslaget) som socialt centrum ska ha forskning inriktad på att ständigt veta vad som krävs för ett lyckligt liv. En speciell byggnad ägnas människans hjärna och känsloliv.
Detta om vi ska kunna leva upp till att vara världsbäst.

Allt oftare hör man kritik mot konsumtionssamhället.
Andra värden som lycka söks för att uppnå "sann hållbar utveckling".

Uppfattningarna är olika om vad lycka är.
År 2021 ska vi på Heden få svaret.
Nedan är några definitioner från nätet.


Innan vi börjar fundera på vad vi behöver för att bli lyckliga måste vi definiera vad begreppet lycka är. Det är inte så enkelt då lycka är en känsla. Ingen exakt definition finns.

Lycka kan liknas vid en känsla av att se en mycket djup mening med sitt liv. Lycka beskriver också förmågan att känna tacksamhet, trygghet i tillvaron, att kunna uppleva kärlek till livet och allt levande runtomkring oss. Verklig lycka är inte kopplad till materiella ting och är helt oberoende av yttre villkor, den är baserad på en villkorslös kärlek till livet.

Är lyckan flyktig?
När solen skiner känner vi oss lyckliga och när det regnar känner vi oss olyckliga. Men verklig lycka är inte flyktig. Alla människor försöker att skapa lycka i sina liv, men någonstans i vår strävan efter att bli lyckliga sker en grov feltolkning av begreppet.

För de flesta är lycka detsamma som tillfredsställelse. Därför vill vi nå tillfredsställelse trots att vårt yttersta mål egentligen är upplevelsen av verklig lycka. Vi behöver genast ett nytt stimuli för att känna oss nöjda med tillvaron. Lycka och tillfredställelse är två olika saker, där den senare alltid bara är en tillfällig känsla som bygger på beroende.

Att hitta lycka är som att hitta dig själv.

Du kommer aldrig att bli lyckligare än du förväntar dig. För att ändra din lycka, ändra dina förväntningar.

Hopp är i sig en art av lycka, och kanske den främsta lycka som denna värld ger.

Lycka är människans största mål i livet.

Lycka är när det du tänker, säger och gör är i harmoni.

Lycka är ett inre tillstånd av välbefinnande. I detta tillstånd kan du dra nytta av din bästa förmågor: Tankar, visdom, intelligens, sunt förnuft, känslor, hälsa och andliga värden.

Lycka är innebörden och meningen med livet, och hela målet med mänsklig existens.

Lycka är inte bara ett liv genom att samla stunder av välbehag. Tvärtom är lycka en långvarig bestående livsglädje, det är att vara kär i livet.

Lycka är något man kan öva sig till, liksom att spela fiol.

Lycka är inte ett slutmål eller självändamål. Det är ett sätt att resa. Det är en biprodukt av att arbeta, leka, älska och leva.

Lyckoskillnader mellan individer (GU)
Fem huvudtyper av faktorer som bestämmer vilken
lyckonivå en viss individ befinner sig på:
• Storskaliga samhälleliga faktorer
• Omedelbara yttre livsvillkor
• Objektiva egenskaper hos personen och hennes liv
• Psykologiska mekanismer: hur man tänker, värderar etc.
• Psykologiska dispositioner
• (Genetiska och andra biologiska faktorer)  5}

 

FÖRSLAG..INNEHÅLL

FÖRSLAG.


FÖRSLAG NÄTVERKET

...
FÖRSLAG 1

FÖRSLAG 2
.
FÖRSLAG 3
FÖRSLAG 4
FÖRSLAG 5
FÖRSLAG 6
FÖRSLAG 7
FÖRSLAG 8..
FÖRSLAG 9
FÖRSLAG 10
FÖRSLAG 11

FÖRSLAG 12
FÖRSLAG 13.
FÖRSLAG 14.
FÖRSLAG 15....
FÖRSLAG 16
FÖRSLAG 17
FÖRSLAG 18
FÖRSLAG 19
FÖRSLAG 20
FÖRSLAG 21
FÖRSLAG 22
FÖRSLAG 23
FÖRSLAG 24
FÖRSLAG 25
FÖRSLAG 26
FÖRSLAG 27

FÖRSLAG 28
FÖRSLAG 29
FÖRSLAG 30
FÖRSLAG 31
FÖRSLAG 32
FÖRSLAG 33
FÖRSLAG 34
FÖRSLAG 35

FÖRSLAG 36
FÖRSLAG 37
FÖRSLAG 38
FÖRSLAG 39
FÖRSLAG 40
FÖRSLAG 41
FÖRSLAG 42
FÖRSLAG 43
FÖRSLAG 44
............. Här är du!.
FÖRSLAG 45
FÖRSLAG 46
FÖRSLAG 47

FÖRSLAG 48
FÖRSLAG 49
FÖRSLAG 50
FÖRSLAG 51

FÖRSLAG 52
FÖRSLAG 53
FÖRSLAG 54
FÖRSLAG 55
.

FÖRSLAG 56-65


.

SYNPUNKTER!......................Nästa!

© Arne Person.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker